Eenzaamheid en leefbaarheid aanpakken via sport

De aanpak van eenzaamheid en de leefbaarheid zal komend jaar impact gaan krijgen op de sport en de sportclubs in Nederland.

Het kabinet presenteert op elke Prinsjesdag de rijksbegroting voor het jaar daarop. De aanpak van eenzaamheid en de leefbaarheid zal ook komend jaar weer een grote impact gaan krijgen op de sport in Nederland.

 

De koning besteedde in de troonrede van 18 september jl. specifiek aandacht voor de rol van sport m.b.t. het bouwen aan een hechte en sterke samenleving.

Bindende kracht

De kernboodschap voor 2019 is: “Nederland is een sterk land dat problemen zoals vereenzaming, gezondheidskosten, leefbaarheid en migratieproblematiek op kan lossen.” De koning benoemde ook de rol van sport, clubs, vrijwilligers en de bindende kracht van bijzondere sportprestaties op de samenleving.

Landelijk sportakkoord

Sportminister Bruins wil een nog sportievere samenleving met voor iedereen passende en veilige sport- en beweegmogelijkheden. Het sportakkoord wil Nederland verenigingen. De overheid heeft daarom samen met het sportleven, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties doelen geformuleerd.

een positieve sportcultuur (7,0 miljoen);
 inclusief sporten (3,2 miljoen);
 beweegvaardigheid bij kinderen (5,3 miljoen);
 vitale sportaanbieders (9,0 miljoen);
 topsportevenementen (12,6 miljoen) en
duurzame en toegankelijke sportaccommodaties (87,0 miljoen)

Ook zal het aantal buurtcoaches (fte’s) worden uitgebreid en is de vrijgestelde vrijwilligersvergoeding verhoogd van 1.500 naar 1.700 euro.

Kwaliteit accommodaties

NOC*NSF en het ministerie van VWS vinden het van groot belang om de kwaliteit van de Nederlandse sportaccommodaties op een hoog niveau te houden. Daarom is hard gewerkt aan een subsidieregeling voor sportaccommodaties die vanaf 1 januari 2019 in werking treedt.

Eenzaamheid doorbreken via sport

Het kabinet zet in 2019 veel middelen in om regio’s leefbaar en vitaal te houden. De clubs kunnen vanwege hun plek middenin de maatschappij, een grote bijdrage leveren aan het vitaal houden van ouderen.

Meer dan 50% van de 75 plussers in Nederland heeft last van eenzaamheid. Die zal volgend jaar al eerder moeten worden gesignaleerd en samen met sportorganisaties moeten worden doorbroken.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.