Deprivatisering van sportaccommodaties

Minister Edith Schippers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, beantwoordt kamervragen van het tweede kamerlid Van Nispen (SP) over de Deprivatisering van sportaccommodaties.

Vraag kamerlid Van Nispen

Wat zegt het volgens u dat voor de privatisering van sportaccommodaties de afgelopen decennia in veel gemeenten voornamelijk of zelfs uitsluitend financiële argumenten een rol hebben gespeeld en dat van ideologische gedrevenheid veel minder vaak sprake was?

Antwoord van minister Schippers

Sportaccommodatie beleid is een verantwoordelijkheid van de gemeente zelf. Onderzoek door het Mulier Instituut naar gemeentelijke collegeakkoorden toont aan dat privatisering bij veel gemeenten hoog op de agenda staat en deprivatisering in slechts enkele gevallen.

Vraag

Van hoeveel zwembaden is de exploitatie uit handen gegeven aan een commerciële exploitant en in hoeveel van die gevallen is de gemeente eigenaar gebleven van het gebouw?

Antwoord van minister Schippers

Uit het Brancherapport Zwemmen in Nederland blijkt dat er in 2012 1.537 zwembaden waren, waarvan 691 openbare waarvan drie kwart eigendom was van de gemeente. Begin 2017 verwacht ik de cijfers over 2015 over de verhouding gemeentelijke / particuliere exploitatie.

Vraag

Deelt u de mening dat privatisering van sportaccommodaties ook nadelen kent omdat bijvoorbeeld commerciële belangen eerder de doorslag kunnen geven boven maatschappelijke belangen? Zouden er wel eens veel meer gemeenten kunnen zijn dan de gemeente Oldenzaal waarin het zwembad niet optimaal benut wordt? Welke kansen of belemmeringen biedt dit voor de ontwikkeling van zorgtaken en de verbinding met sport en bewegen als middel om de gezondheid te bevorderen?

Antwoord van minister Schippers

Het accommodatiebeleid is een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Zij maken de afweging tussen de gekozen financiering, de beheersvorm en de doelen die zij willen behalen. Bij privatisering worden door de gemeente doorgaans duidelijke afspraken gemaakt over openstelling én tariefstelling voor maatschappelijke activiteiten. Zij wegen de voor- en nadelen af van de keuzes die zij maken.

Vraag

Hoe kan worden voorkomen dat geld dat bestemd is voor sport, volksgezondheid en/of onderwijs, weglekt naar de commerciële exploitant en eventuele aandeelhouders.

Antwoord van minister Schippers

Gemeenten zijn vrij om de middelen die zij krijgen voor sport, volksgezondheid
en/of onderwijs te besteden naar eigen inzicht.

Vraag

In hoeveel gemeenten wordt nog schoolzwemmen aangeboden? Ziet u ook kansen om het schoolzwemmen in de toekomst weer te laten toenemen zodra gemeenten meer zwembaden in eigen beheer zouden hebben, omdat dit verbindingen met het onderwijs mogelijk maakt?

Antwoord van minister Schippers

In 2012 werd in 43% van de gemeenten schoolzwemmen aangeboden. Het aandeel scholen dat in 2013 schoolzwemmen aanbood was 34% (57% in 2005). Via het programma NL Zwemveilig worden dit najaar actuele cijfers over schoolzwemmen verzameld. Er zal dan gekeken worden naar hoe het gemeentelijk beleid zich heeft ontwikkeld ten opzichte van de voornemens.

Er is geen beeld over of in deze gemeenten meer verbindingen tussen zwembaden en onderwijs gemaakt worden dan in gemeenten waar schoolzwemmen niet via de gemeente wordt aangeboden, maar waar scholen dit zelf ter hand kunnen nemen.

Vraag

Welke belemmeringen zijn er volgens u voor gemeenten indien zij voornemens zijn sportaccommodaties te deprivatiseren?

Antwoord van minister Schippers

De momenten van wijziging worden meestal ingegeven door bijvoorbeeld het aflopen van een contract met een commerciële exploitant. Wanneer wordt gekozen voor deprivatisering, dan zijn er geen grote belemmeringen voor gemeenten.

Vraag

Welke mogelijkheden zijn er vanuit het ministerie gemeenten hierbij ondersteuning te bieden? Ziet u mogelijkheden om gemeenten te ondersteunen bij de lasten van het bezit, beheer en exploitatie van zwembaden? Bijvoorbeeld door een gedeelte van de loonkosten van de maatschappelijke activiteiten van zwembaden te cofinancieren?

Antwoord van minister Schippers

Mijn ministerie wil gemeenten ondersteunen om drempels weg te nemen om in de eigen buurt en woonomgeving te sporten en te bewegen. Bijna alle gemeenten maken gebruik van de regeling Buurtsportcoaches waarbij voor de helft cofinanciering plaatsvindt. Er is ook sprake van cofinanciering binnen en door commerciële zwembaden en fitnesscentra. De VSG ondersteunt gemeenten in samenwerking met het Kenniscentrum Sport.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant