Sportakkoord; het proces, de contouren en de uitwerking

Minister Bruno Bruins informeerde de Tweede Kamer over het sportakkoord en het proces, de contouren en de uitwerking

Minister Bruno Bruins informeerde de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rond het sportakkoord. Hij ging in op het proces en de eerste contouren en op de uitwerking.

 

Ook minder gebruikelijke partijen zoals Omroep Max, zijn door de minister benaderd. Met name vanwege het belang van sport voor ouderen.

Het proces

Naast NOC*NSF heeft Bruins met een aantal sportbonden gesproken over hun ambities. Maar ook wat ervoor nodig is om die te realiseren. Deze gesprekken leverden een lijst op van 13 vaak terugkerende onderwerpen.

De contouren

“Het veld heeft behoefte aan een visie en een ‘stip aan de horizon’ voor de sport. Daarin zou het sportakkoord moeten voorzien, naast concrete afspraken en maatregelen voor de korte termijn. Sport verenigt Nederland. De kracht van sport zit hem erin dat alle mensen er lol aan kunnen beleven”, aldus Bruins. De werkconferentie ‘De voorzet’ leverde zes potentiële thema’s op voor het sportakkoord:

sport bereikbaar maken voor iedere Nederlander;
 de ontwikkeling van een duurzame infrastructuur van sportaccommodaties;
 het werken met vitale sportaanbieders;
 de ontwikkeling van een aantrekkelijke sportcultuur;
 verbetering van de motorische vaardigheid van kinderen en
 de vergroting van de werking van topsport en evenementen

“Een sportakkoord werkt alleen maar als het door alle partijen wordt gedragen. Wij moeten het dus ook samen ontwikkelen. Ik beschouw de VSG en NOC*NSF als strategische partners maar ga er vanuit dat er nog andere partijen zullen aansluiten”, zo stelde Bruins.

De uitwerking van het sportakkoord

Voor ieder van de bovengenoemde zes thema’s komen er uitwerkingsteams. Deze doen voorstellen over acties en schetsen de te verwachten resultaten. Bruins vind, samen met de NLsportraad, dat het sportakkoord “de waarde van sport voor de samenleving moet versterken.”

“En daarvoor moet worden gestart bij de jeugd. Maar het akkoord zal ook voor andere categorieën veel gaan betekenen.” Bruins wil het sportakkoord graag nog voor het zomerreces ondertekenen en hij zegde toe om de Tweede Kamer over de vorderingen te informeren.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.