Wat doen buurtsportcoaches voor sportverenigingen?

Buurtsportcoaches willen o.a. dat inwoners van een gemeente lid worden van een sportclub en de maatschappelijke functie van clubs versterken.

Buurtsportcoaches of combinatiefunctionarissen zijn sinds 2008 actief in Nederlandse gemeenten. Maar wie zijn zij en wat kunnen zij betekenen voor sportclubs en -aanbieders?

 

Zo’n 87% van de buurtsportcoaches wil minder actieve inwoners van een gemeente in beweging krijgen. En 80% wil ook de maatschappelijke functie van clubs versterken.

Doelgroepen van buurtsportcoaches

In Nederland lopen al ruim 5.000 buurtsportcoaches rond. Zij zijn inmiddels al actief in bijna alle gemeenten. Buurtsportcoaches richten zich op jongeren van 4 tot 18 jaar. Maar belangrijke doelgroepen zijn ook ouderen, mensen met een beperking en mensen met overgewicht.

Jaarlijks is een buurtsportcoach gemiddeld betrokken bij elf sportclubs en zes sportaanbieders. Zij zijn vooral bezig met voetbal, basketbal, gymnastiek/turnen, atletiek en dansen. Een verenigingsondersteuner is een apart type buurtsportcoach. Zij richten zich veel meer op de lokale versterking van sportclubs.

Advies en opleiding

Buurtsportcoaches versterken samenwerking, organiseren en coördineren activiteiten en promoten een club of sport. Zij proberen vooral kinderen en kwetsbare burgers structureel aan het sporten te krijgen. Daarvoor leiden zij o.a. vrijwilligers op en adviseren clubbesturen bij vragen rond het clubbeleid. De helft van de buurtsportcoaches ziet dat daardoor sportclubs sterker worden.

Maatwerk

Wat een buurtsportcoach precies voor een sportclub kan betekenen, hangt af van de gemeente en de situatie per club. Maar hij of zij levert altijd maatwerk. Buurtsportcoaches willen dat clubs een bredere maatschappelijke rol op zich kunnen nemen. Zij stimuleren clubs om met andere partijen samen te gaan werken en rond de club een netwerk op te bouwen.

Bereikbaarheid clubbestuur

Veel verenigingen willen graag in contact komen met een buurtsportcoach. Daarvoor kunnen zij doorgaans het beste navraag doen bij (de sportafdeling van) hun gemeente. Clubs doen er goed aan om ervoor te zorgen dat zij altijd goed bereikbaar zijn. De sportcoaches blijken het namelijk vaak lastig te vinden om de juiste contacten binnen een club te vinden.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant