Verantwoordelijkheid Brede Regeling Combinatiefuncties

Brede Regeling Combinatiefuncties

De Brede Regeling Combinatiefuncties speelt een belangrijke rol in het Sportakkoord. Het is een instrument dat nu in bijna alle deelakkoorden zal worden ingezet om de beoogde doelen te realiseren.

 

De Brede Regeling Combinatiefuncties gaat op 1 januari 2019 in. De regeling gaat dan in meerdere domeinen bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van het Kabinet.

Maatwerk en verbinding

De kracht van deze regeling is enerzijds het lokaal kunnen leveren van maatwerk. Anderzijds legt hij de verbinding tussen sectoren zoals sport, welzijn, cultuur, onderwijs, zorg en sociale zaken.

Het aantal buurtsportcoaches wordt uitgebreid met 650 fte. Zij zullen zich gaan richten op het bevorderen van een inclusieve sport. Maar hun taak wordt ook om lokaal de sport- en beweegaanbieders te versterken.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzet en de invulling van de Brede Regeling Combinatiefuncties. De looptijd van de afspraken die hierover zijn gemaakt is van 1 januari 2019 t/m 31 december 2022.

Middelen

Het ministerie van VWS stelt gemeenten per 1 januari 2019 elk jaar 61 miljoen euro beschikbaar. Dat is inclusief de 5 miljoen euro die jaarlijks al sinds 2014 beschikbaar komt als onderdeel van het armoede- en schuldenbeleid. Deze 61 miljoen is ook inclusief de 8 miljoen euro die VWS beschikbaar stelt voor het versterken van sport- en beweegaanbieders.

Ondersteuning

Gemeenten, buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen krijgen ook de nodige ondersteuning. Hierbij gaat het om het organiseren van een opleidingsaanbod, het op poten zetten van uitwisseling en het verwerven en delen van kennis.

De verantwoordelijkheid voor de coördinatie van deze ondersteuning ligt bij de Vereniging Sport en Gemeenten. De VSG krijgt bij deze ondersteuning o.a. hulp van het Kenniscentrum Sport.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant