Brabant gaat bewust investeren in verduurzaming

Gedeputeerde Staten van Brabant stelt voor om 100 miljoen euro te gebruiken voor het concept Bewust investeren, een samenwerkingsverband van de BNG Bank en Nationale Nederlanden.

De provincie Noord-Brabant wil gemeenten 100 miljoen euro beschikbaar stellen voor leningen om sportaccommodaties, scholen en gemeentekantoren te verduurzamen.

 

Gedeputeerde Staten van Brabant stelt voor om 100 miljoen euro te gebruiken voor het concept ‘Bewust investeren’. Dit is een samenwerkingsverband van de BNG Bank en NN.

Erfpacht

Met ‘Bewust investeren’ hoeft een gemeente zelf geen geld te lenen. Een nieuw op te richten stichting koopt het vastgoed van de gemeente. De stichting investeert vervolgens in verduurzaming ervan en zorgt voor een langdurig onderhoudscontract.

De gemeente betaalt de stichting een erfpachtcanon voor het gebruik van het vastgoed. Na afloop van dit erfpachtcanon, vaak na een jaar of dertig, wordt het vastgoed weer eigendom van de gemeente.

Makkelijker voor gemeenten

Volgens gedeputeerde Erik van Merrienboer (ruimte en financiën) snijdt het mes aan twee kanten. “Brabant wil het gemeenten via ‘Bewust investeren’ makkelijker maken. Zij kunnen hierdoor eenvoudiger de stap zetten naar verduurzaming van maatschappelijke vastgoed zoals sportaccommodaties.”

“En dat geldt ook voor kleinere gemeenten die minder financiële armslag hebben of eigen expertise missen. De investering draagt daarnaast bij aan het behalen van onze rendementsdoelen. Want de provincie moet namelijk ook in de toekomst haar opgaven kunnen blijven uitvoeren.”

Bewust investeren in maatschappelijk doelen

Van Merrienboer doelt daarbij op de mogelijkheid om leningen te verstrekken aan Brabantse gemeenten die bijdragen aan een maatschappelijk doel.

Decentrale overheden moeten hun liquide middelen doorgaans onderbrengen bij het rijk. Maar via ‘Bewust investeren’ verwacht de provincie een gunstiger rendement tegen een relatief laag risico.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.