Bewustwording alcoholmisbruik in de sport aangepakt

Handhaving van de leeftijdsgrenzen bij het schenken van alcohol in de sportkantines is een probleem. De komende vier jaar wordt een groot aantal van de 25.000 sportclubs bezocht om de bewustwording van de schadelijke gevolgen van overmatig drankgebruik onder jongeren te benadrukken.

Bewustwordingscampagne alcoholmisbruik in de sport van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportKinderarts Nico van der Lely is het boegbeeld van deze landelijke clubcampagne om alcoholmisbruik onder jongeren te voorkomen.

Onvoldoende
Onderzoeken wijzen uit dat de naleving van de leeftijdsgrenzen bij het schenken van alcohol in sportkantines sterk kan worden verbeterd. In 2011 handhaafde slechts 4% van de sportverenigingen de leeftijdsgrens van 16 jaar. In twee jaar tijd is dat gestegen naar 15% in 2013. Zowel deze stijging als de bewustwording van de gevaren en schade van alcoholmisbruik door jongeren, is fors onder de maat.

Lichamelijke gevolgen
Nico van der Lely, kinderarts en oprichter van alcoholpoli’s in Nederland: “Ik zie in mijn praktijk de ernstige gevolgen van overmatig alcoholgebruik door jongeren zoals verslechtering van de schoolprestaties. Veel jongeren en medewerkers in sportkantines realiseren zich de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik voor het lichaam niet. We gaan daarom de komende vier jaar de sportverenigingen langs om veel meer bewustwording rond deze schade tot stand te brengen.”

Tips en voorbeelden
Tijdens de bijeenkomsten krijgen sportverenigingen tips om de leeftijdsgrenzen te handhaven. Er zijn instructievideo’s, waarin acteurs lastige situaties aan de bar naspelen en waarin wordt getoond hoe op een goede manier naar een legitimatiebewijs kan worden gevraagd en ‘nee’ kan worden gezegd. Er is ook een e-learning module ‘Verantwoord alcohol schenken’ beschikbaar en zijn er materialen om in en om de kantine de leeftijdsgrenzen voor alcoholgebruik kenbaar te maken.

Normaal
Martin van Rijn, staatssecretaris VWS: “NIX 18 zou in alle sportkantines normaal moeten zijn maar de kantines scoren onder de maat bij het naleven van de leeftijdgrens. De bewustwording van de schade bij jongeren is onvoldoende. Zij komen nog te gemakkelijk aan alcohol. Ik ben blij dat NOC*NSF en dr. Van der Lely het initiatief nemen om dit aan te pakken.”

Legitimatiebewijs
Ton Rombouts, vice-voorzitter van NOC*NSF: “De omzet in de sportkantine is voor veel sportclubs een belangrijke inkomstenbron maar de sportwereld heeft de verantwoordelijkheid om verantwoord met alcohol om te gaan, bij alle kantinebezoekers en zeker bij jongeren. De bewustwording van de schade door alcoholmisbruik moet veel beter en het moet volstrekt normaal worden om naar een legitimatiebewijs te vragen voordat er alcohol wordt verstrekt.”

De bewustwordingscampagne wordt mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit het Ministerie van VWS, zorgverzekeraar DSW, NOC*NSF, KNHB, KNVB, KNLTB en KNKV.


Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.