Betere samenwerking NOC*NSF, Politie en OM bij seksueel misbruik

NOC*NSF, Politie, OM en Prof. mr. Marjan Olfers praten met elkaar over een betere samenwerking rond de bestrijding van seksueel misbruik.

Minister Edith Schippers geeft antwoord op de vragen van het tweedekamerlid Michiel van Nispen over het tegengaan van seksueel misbruik in de sport.

NOC*NSF, Politie en OM praten met elkaar over een betere samenwerking rond de bestrijding van seksueel misbruik. Prof. mr. Marjan Olfers, hoogleraar Sport en Recht, adviseert hierover.

Vraag 1

Waarom vond u in eerste instantie een onderzoek naar seksuele misstanden en intimidatie in de sport niet nodig? En dat terwijl er elk jaar zo veel zaken worden gemeld?

Minister Edith Schippers

Ik ondersteun al jaren de bestrijding van seksuele intimidatie en heb aangegeven wat ik doe om de meldingsdrempel te verlagen en om het aantal gevallen van seksuele intimidatie te verminderen. Ik vind het heel goed dat NOC*NSF ook een onderzoek start.

Vraag 2

Hoe ziet de opzet van het NOC*NSF onderzoek eruit en bent u bereid dit uit te zoeken en de Kamer hierover te informeren?

Minister Edith Schippers

NOC*NSF laat het onderzoek door een onafhankelijke partij uitvoeren. Van NOC*NSF heb ik vernomen dat men de onderzoeksopzet nog aan het uitwerken is. Het is aan hen om u over de opzet en de uitkomsten te informeren.

Vraag 3

Welke ondersteuning of bijdrage levert uw ministerie aan dit onderzoek?

Minister Edith Schippers

Voor dit onderzoek heb ik geen verzoek voor financiële ondersteuning ontvangen. Ik ga er vanuit dat de sport hierin haar verantwoordelijkheid neemt. Wij zullen het proces waar nodig met expertise en ervaring vanuit de overheid ondersteunen.

Vraag 4

Welke concrete maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat seksueel geweld en intimidatie aangepakt worden?

Minister Edith Schippers

De bij NOC*NSF aangesloten bonden voeren al sinds 1997 beleid uit om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken en te voorkomen. De afgelopen jaren is dit beleid verbeterd en geïntensiveerd. Maatregelen die bonden kunnen treffen, zijn onder andere:

  • het opzetten van beleid rond dit thema bij sportclubs;
  • het aanstellen van vertrouwenscontactpersonen (VCP-en);
  • het toepassen van tuchtrecht en
  • het aanvragen van een gratis VOG voor vrijwilligers

Er zijn in de sport zo’n 4.000 VCP-en actief en de bonden hanteren bij misbruik een uniform tuchtrecht. Een groot deel van de bonden werkt samen met het ISR. Dit instituut heeft een poule van aanklagers om zaken op het terrein van sport en integriteit op te pakken.

Vraag 5

Welke afspraken bestaan er tussen het NOC*NSF, de politie en het OM over de manier waarop moet worden omgegaan met signalen van seksueel misbruik?

Minister Edith Schippers

NOC*NSF en de politie maar ook het OM werkten vroeger vaak ad hoc samen maar zij praten nu over een betere samenwerking. Prof. mr. Marjan Olfers, hoogleraar Sport en Recht aan de VU, adviseert over deze partijen over de samenwerking.

Vraag 6

Weten spelers waar zij zich in geval van seksueel misbruik of intimidatie kunnen melden? En hoe is de nazorg geregeld voor hen die hiermee te maken hebben gehad?

Minister Edith Schippers

Ik vraag sporters en omstanders om misbruik of ongewenst gedrag altijd te melden. Dit kan via het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF, bij  de vertrouwens-contactpersonen de aangesloten sportbonden en/of bij de politie. Het Vertrouwenspunt Sport kan nazorg geven of doorverwijzen naar andere instanties. NOC*NSF heeft de taak om iedereen zo breed mogelijk over het bestaan van dit vertrouwenspunt te informeren.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant