Beoordeling van subsidies voor grote sportevenementen

Beoordeling van subsidies voor grote sportevenementen

Sportminister Bruno Bruins heeft het advies ‘Subsidies sportevenementen’ van de NLsportraad naar de Tweede Kamer gestuurd.

 

Minister Bruins heeft de NLsportraad gevraagd hoe hij effectief kan worden geadviseerd over de subsidiëring van grote sportevenementen.

Adviesaanvraag

Minister Bruins heeft de NLsportraad een aantal vragen voorgelegd.
Welke criteria kunnen worden gebruikt om te bepalen of een sportevenement voor VWS aansprekend is;
In welke fase(s) van het voorbereidingsproces zou de NLsportraad advies kunnen uitbrengen;
Welke expertise heeft de NLsportraad nodig om subsidieaanvragen adequaat te kunnen beoordelen;
Hoe kunnen deze adviezen worden gebruikt door andere partijen, zoals provincies en sportbonden;
Welke procedure stelt de NLsportraad voor om te komen tot een transparant beoordelingsproces

Bijgaand advies gaat over de advieskwaliteit en wat er in het huidige beleid rond sportevenementen kan worden verbeterd. Een advies over de criteria voor aansprekende evenementen volgt in het najaar van 2018.

Advies

De NLsportraad adviseert de instelling van een onafhankelijk commissie die vervolgens de minister weer adviseert of een evenement internationaal aansprekend is. Deze adviezen worden openbaar, maar de minister neemt uiteindelijk de beslissing over subsidiëring.

De NLsportraad komt dus in het najaar met advies over de financiering van sportevenementen. Dan komen ook de resultaten van de externe evaluatie van het huidige evenementenbeleid beschikbaar.

Nieuw beleid

De minister wil deze resultaten gebruiken om nieuw beleid vanaf 2020 opnieuw vorm te geven. Dit wordt een ook een onderdeel van het thema ‘Topsport, media en evenementen’ van het Sportakkoord. De minister gaat in op de aanbevelingen van de raad voor verbeteringen van het beleid rond sportevenementen.

Bruins neemt het advies over van de NLsportraad om een onafhankelijke beoordelingscommissie in te stellen. De rol van deze commissie wil hij beperken tot de vraag of een evenement internationaal aansprekend en daarmee subsidiabel is. Het advies van de NLsportraad om de beoordelingscommissie ook op andere momenten in te zetten, neemt Bruins in beraad.

Steunpunt sportevenementen

De nieuwe beoordelingscommissie zal vanaf 1 januari 2019 adviezen gaat uitbrengen. Tot die tijd maakt hij gebruik van de adviezen van de huidige commissie evenementen. Verder kan Bruins zich nu al vinden in de inrichting van een steunpunt voor grote evenementen op sportgebied.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant