Beantwoording kamervragen SES minister Schippers

Minister Edith Schippers beantwoordt kamervragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over de Subsidieregeling energiebesparing sportaccommodaties (SES).

Vraag 1

Klopt het dat op 4 januari 2016, de eerste dag waarop de aanvragen voor de SES aangevraagd kon worden, het aantal aanvragen al de 400 was gepasseerd, waardoor de regeling direct al bijna uitgeput was?

Antwoord van minister Schippers
Op 4 januari zijn er 412 aanvragen ingediend met een totale claim van 4.661.327,77 euro. Hierdoor was er nog ruim 1,3 miljoen euro budget over.

Vraag 2

Hoeveel aanvragen zijn er gedaan? Op basis van welke regels wordt beoordeeld welke aanvraag toegekend of afgewezen wordt? Wanneer krijgen aanvragers uiterlijk te horen dat hun aanvraag toegekend of afgewezen is?

Antwoord van minister Schippers
Per 1 maart jl. waren er 671 aanvragen ingediend waarvan er een aantal is ingetrokken of afgewezen. Er resteren 633 aanvragen. In artikel 4.7.7 van de subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie staan de afwijzingsgronden. Vanaf de datum van indiening geldt een termijn van 8 weken tot beschikking. Deze termijn kan met 8 weken worden verlengd.

Vraag 3

Hoe beoordeelt u het feit dat de subsidieregeling al zo snel uitgeput is? Ziet u dit als een succes of als een aansporing om meer te investeren?

Antwoord van minister Schippers
Door de subsidieregeling al per 1 september 2015 te publiceren kon de sector zich
goed voorbereiden op de indiening en stonden zij voor 4 januari 2016 in de startblokken.

Vraag 4

Kunt u aangeven welk type sportverenigingen (soort sport, verenigingsgrootte)
een subsidie hebben aangevraagd?

Antwoord van minister Schippers
Van de 633 aanvragen die per 1 maart zijn ingediend waren er 302 afkomstig van voetbalverenigingen, 155 van tennisverenigingen, 28 van hockeyverenigingen, 25 van korfbalverenigingen, 18 van atletiekverenigingen, 13 van watersportverenigingen en 11 van volleybalverenigingen. Vanuit de andere sporten zijn minder dan 10 aanvragen binnen gekomen. Naar de verenigingsgrootte wordt niet gevraagd bij indiening van een subsidieverzoek.

Vraag 5

Kunt u een analyse geven van het type maatregelen waarvoor sportverenigingen subsidie hebben aangevraagd?

Antwoord van minister Schippers
Bijna 50% van de aanvragen heeft betrekking op de plaatsing van zonnepanelen en 25% voor veldverlichting. Van de overige aanvragen is 10% bestemd voor binnenverlichting en ruim 5% voor isolatiemaatregelen.

Vraag 6

Hoeveel borgstellingen heeft de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) verstrekt?

Antwoord van minister Schippers
Per 1 maart heeft de Stichting Waarborgfonds Sport 17 aanvragen voor borgstelling gehonoreerd die zullen worden verstrekt nadat de verenigingen de beschikking van RVO hebben ontvangen. Naar verwachting zullen verenigingen na toekenning van de subsidie een groter beroep doen op de borgstellingen.

Vraag 7

Met welk bedrag is de regeling overschreden als alle aanvragen die aan de voorwaarden van de regeling voldoen, worden toegekend?

Antwoord van minister Schippers
Per 1 maart waren 633 aanvragen ingediend waarbij totaal aangevraagde subsidiebedrag 6.750.232,72 euro was. Van deze aanvragen kan nog een deel worden ingetrokken of afgewezen. De exacte overschrijding is dus niet aan te geven.

Vraag 8

Klopt het dat ongeveer 15.000 sportaccommodaties geen SES subsidie krijgen, terwijl ze wel kosten maken door de afschaffing van de teruggaveregeling energiebelasting voor sportverenigingen? Klopt het dat hierdoor voor het overgrote deel van de sportaccommodaties in feite sprake is van een bezuiniging van gemiddeld 1.400 euro oplopend tot 5.000 euro per jaar?

Antwoord van minister Schippers
Jaarlijks maakten ongeveer 5.500 verenigingen gebruik van de teruggaveregeling energiebelasting die werd gebaseerd op het energieverbruik. Deze mogelijkheid is vervallen, omdat het in stand houden van beide regelingen tegengestelde signalen zou geven. De verwachting is dat rond de 600 verenigingen per jaar een aanvraag toegekend zullen krijgen.

Vraag 9

Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat er eigenaren van sportaccommodaties zijn die enerzijds met hogere lasten worden geconfronteerd door afschaffing van de teruggave regeling, en anderzijds wel zouden willen investeren in verduurzaming, maar door de uitputting van de subsidieregeling hier niet aan toe komen?

Antwoord van minister Schippers
Nee, er zijn op het gebied van energiebesparing voor veel verenigingen quick wins te realiseren met een korte terugverdientijd en lage investering. Hiermee kunnen zij gemakkelijk energielasten terugdringen. Buiten deze subsidieregeling zijn er overigens nog andere mogelijkheden zoals de SDE+, voor de grootverbruikers en de Investeringssubsidie duurzame energie.

Vraag 10

Bent u bereid dit jaar extra budget toe te voegen aan de subsidieregeling energiebesparing sportaccommodaties en ziet u mogelijkheden middelen te vinden om buiten de sportbegroting om de regeling te vullen en daarmee een positieve bijdrage te belonen die sportverenigingen leveren aan het terugdringen van energieverbruik?

Antwoord van minister Schippers
Nee, ik zie geen mogelijkheden om extra budget aan de subsidieregeling toe te voegen.

Vraag 11

Bent u bereid met uw collega van Economische Zaken te overleggen over een mogelijkheid om vanuit het budget voor verduurzaming, de subsidieregeling te vullen?

Antwoord van minister Schippers
Ik heb hierover met mijn collega van Economische Zaken gesproken en hij ziet geen mogelijkheden om het budget van de subsidieregeling aan te vullen vanuit zijn begroting.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant