Algemeen belang procedure wordt aangescherpt

Een aanscherping van de Wet markt en overheid (WMO) moet het overheden moeilijker maken om bedrijfje te spelen. Minister Henk Kamp van Economische Zaken wil dat o.a. gemeenten zich in de toekomst minder eenvoudig achter het begrip ‘algemeen belang’ kunnen verschuilen.

Deze wet is sinds 2014 van kracht en zou ondernemers moeten vrijwaren van oneerlijke overheidsconcurrentie. Overheden blijken deze wet echter tamelijk eenvoudig te kunnen omzeilen.

Buiten spel

Door namelijk een beroep te doen op een uitzonderingsclausule voor activiteiten die ‘het algemeen belang’ dienen, kunnen overheden hun gang blijven gaan. Door zich te beroepen op deze clausule, kunnen zij veel economische, zoals schoonmaak- en beveiligingsactiviteiten blijven ontplooien.

Specifieke gevallen

Minister Kamp werd gevraagd om een nadere omschrijving van het begrip ‘algemeen belang’ te geven maar volgens hem is dat een lastig af te bakenen criterium. “Met een wettelijke definitie hiervan in het kader van de WMO, kan een situatie ontstaan waarbij onvoldoende rekening kan worden gehouden met de specifieke gevallen”, schrijft hij. Bestuursorganen hebben daarvoor een zogeheten discretionaire ruimte nodig.”

Specifieke eisen en inspraak

Kamp wil de procedure voor de uitzonderingsclausule aanscherpen om te voorkomen dat activiteiten te eenvoudig kunnen worden gekwalificeerd als ‘in het algemeen belang’. “Ik denk daarbij aan specifieke motiveringseisen en meer inspraak voor ondernemers voordat overheden gebruik kunnen maken van deze uitzonderingsclausule.”

Geen lijst met algemeen belang activiteiten

Overheden kunnen per geval afwegen of een beslissing ‘in het algemeen belang’ is om een activiteit al dan niet uit te zonderen. Concreet aangeven welke activiteiten daar wel of niet onder vallen, stuit volgens Kamp op bezwaren. “Dat zou neerkomen op een lijst met economische activiteiten waarvoor een uitzondering mogelijk is en niet alle economische activiteiten van overheden zijn vooraf te voorzien. Deze zijn bovendien aan verandering onderhevig waardoor een lijst steeds herzien zou moeten worden.”

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant