Sociale veiligheid factor om clubleden te binden

Hoe is het op uw club gesteld met de sociale veiligheid? Weet u zeker dat pesten, agressie en seksuele intimidatie bij u nooit voorkomen?

Hoe is het op uw club gesteld met de sociale veiligheid? Weet u zeker dat pesten, agressie en seksuele intimidatie bij uw vereniging niet voorkomen? En weet het bestuur met zulk gedrag om te gaan?

 

Bijna 75% van de Nederlanders krijgt ooit te maken met ongewenst gedrag. De kans dat leden lid blijven bij de club blijven is groter wanneer zij plezier ervaren en zich veilig voelen.

Clubklimaat met sociale veiligheid

Sociale veiligheid zonder agressie, seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag is op elke club noodzakelijk. Daarvoor kan een bestuur maatregelen treffen, zoals het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon. Ook het screenen van trainers en/of vrijwilligers via een gratis VOG is zinvol.

Bestuurders kunnen een beroep doen op de expertpoule (gratis) VOG-regeling van NOC*NSF. Een deskundige helpt dan bij het opzetten van het beleid rond sociale veiligheid. Hierdoor komt een club in aanmerking voor de gratis VOG regeling.

Het high-5 stappenplan vormt de leidraad van deze cursus. Met behulp hiervan vermindert de club de kans op ongewenst gedrag. Bovendien leert een bestuur om bij een incident adequaat te handelen.

Leerdoelen

– Bestuurders raken bekend met de alle vormen van ongewenst gedrag en ontwikkelen preventief beleid;
– De bestuurders doorlopen het high 5 stappenplan;
– Het bestuur meldt zich aan voor de VOG-regeling en zet na goedkeuring VOG’s klaar voor vrijwilligers;
– Bestuurders krijgen inzicht in hun rollen en verantwoordelijkheden m.b.t. de sociale veiligheid;
– Het bestuur raakt ook bekend met de meldplicht en leert om deze goed toe te passen;
– Bestuurders leren advies en hulp te vragen indien er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.

Centrum Veilige Sport Nederland

De cursus Sociale Veiligheid is dus bedoeld voor clubbestuurders. Dit traject neemt ongeveer 15 uur in beslag en VWS vergoedt de kosten. Bestuurders kunnen bij vragen, twijfel of meldingen sowieso terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Want sporten in een sociaal veilige omgeving moet op elke club vanzelfsprekend zijn.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.