Handhaving Drank- en Horecawet, verbeterde editie

In 2012 kreeg Frank Joosten, direkteur van de Academie voor bijzondere wetten in Haarlem, opdracht van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVA) om het boekje ‘Handhaving Drank- en Horecawet 2013’ te schrijven. Inmiddels zijn al velen in het publieke domein met dit boek opgeleid.

Handhaving Drank- en Horecawet, nieuwe en sterk verbeterde editieArtikelsgewijs
Tijdens de opleiding stelden cursisten echter allerlei vragen waarvan de antwoorden in de vorige uitgave soms moeilijk te vinden waren. Het vorige lesboek was op onderwerp ingedeeld maar tijdens de opleiding bleek dat een artikelsgewijze bespreking praktischer zou zijn om de Drank- en Horecawet snel onder de knie te krijgen.

Gemeentelijke toezichthouder
In het nieuwe handboek wordt de Drank- en Horecawet daarom artikelsgewijs besproken en wordt mede stilgestaan bij onderwerpen die voor de nieuwe gemeentelijke toezichthouder relevant zijn. Daar waar dwarsverbanden kunnen worden gelegd met andere relevante wetsartikelen of de toepasselijke AMvB’s, overgangswetten of regelingen, zijn die uitgebreid beschreven.

Beboetbaar of niet
De wetsartikelen worden toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden, schema’s, tekeningen en/of foto’s. Ook worden bijzondere aandachtspunten artikelsgewijs toegelicht en wordt telkens aangegeven of overtreding van het betreffende artikel bestuurlijk beboetbaar is of niet.

Verstrekkingsleeftijdsgrens
Per 1 januari 2014 wordt de ‘verstrekkingsleeftijdsgrens’ voor alcoholgebruik verhoogd van 16 jaar naar 18 jaar. In Handhaving Drank- en Horecawet wordt daarop een uitgebreide toelichting gegeven. In het horecarecht wordt vaak gerefereerd aan bepaalde begrippen en daarom is in deze nieuwe editie een overzichtelijke begrippenlijst opgenomen zodat snel de verklarende tekst kan worden gevonden.

Beschrijving
Met dit boek beschikt u over een uitgebreide, actuele en vooral praktische beschrijving van de Drank- en Horecawet, voorzien van tabellen, schema’s, tekeningen en foto’s uit de praktijk. Daarmee is het boek geschikt voor beleidsmedewerkers, vergunningverleners, toezichthouders en anderen die zich bezighouden met de handhaving.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantClubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten