Actieplan FLOT (flexibel onderwijs en topsport)

Tien universiteiten, elf HBO-onderwijsinstellingen en NOC*NSF hebben in Utrecht het ‘Actieplan FLOT’ ter verbetering van het onderwijs en carrièreperspectief van topsporters ondertekend. Hierin worden structurele afspraken gemaakt over de organisatie van het onderwijs rond topsporters.

Actieplan FLOT (flexibel onderwijs en topsport) ondertekendHet actieplan FLOT is opgesteld ter verbetering van het onderwijs en carrièreperspectief van topsporters.

Flexibiliteit
André Bolhuis, voorzitter NOC*NSF: “Studeren naast je topsportcarrière geeft zowel verdieping als verbreding. Die zijn belangrijk voor je sportprestaties maar zeker ook voor de rest van je leven. Het is prachtig te constateren dat het hoger onderwijs in Nederland met dit actieplan FLOT, aan topsporters de flexibiliteit wil bieden om op een eigen manier de studie te doorlopen.”

Co-schappen later
Joyce Sombroek, keepster van het Nederlands hockeyteam, had haar gouden Olympische medaille bij zich en vertelde hoe belangrijk de flexibele opstelling van de VU is geweest bij het behalen van deze medaille. “En ook nu weer heb ik met mijn opleiding af kunnen spreken dat ik na mijn bachelor geneeskunde eerst een literatuurstudie ga doen en pas later de co-schappen ga lopen die eigenlijk op het programma stonden. De voorbereiding op het WK volgend jaar in Den Haag heeft nu de prioriteit.”

Drie doelstellingen in het acieplan FLOT:

 1. Competentiegerichte studiekeuze
  Een topsporter moet een studie kunnen volgen in een richting die past bij zijn of haar interesses en competenties. Vrije studiekeuze en aandacht voor topsportcompetenties voorkomen uitval en een te grote vertraging.
 2. Flexibel onderwijs
  Een topsporter moet in staat worden gesteld om, binnen redelijke grenzen, een flexibel onderwijsaanbod te volgen om trainingen en wedstrijden in binnen- en buitenland optimaal te kunnen combineren met studie en examens.
 3. Financiële haalbaarheid
  Financieel moet een topsporter in staat worden gesteld om zijn/haar sport op het hoogste niveau te beoefenen zonder disproportionele meerkosten voor sport of studie.

Structuur
De ondertekenaars van het actieplan FLOT gaan afspreken wat zij gezamenlijk binnen hun eigen instelling gaan doorvoeren. Ook brengen zij een structuur aan waarin zij overleg en afstemming tussen topsport en hoger onderwijs verankeren.

  Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

  Partners

  SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantClubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten