Hoe zit ’t met de zorgvoorzieningen op sportclubs?

Hoe zit ’t eigenlijk met de zorgvoorzieningen op sportclubs in Nederland?

Zo’n 72% van de Nederlandse sportclubs beschikt over een EHBO-koffer, slechts de helft heeft een telefoon voor noodgevallen. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar de zorgvoorzieningen.

 

De meeste clubs hebben behoefte aan informatie zoals artikelen, voorlichtingsmateriaal en voorbeeldoefeningen.

EHBO’ers en een AED-apparaat

Clubs beschikken niet altijd zelf over voorzieningen, maar maken gebruik van de faciliteiten in de accommodatie. De meest beschikbare zorgvoorzieningen zijn, naast de EHBO-koffer en een telefoon voor noodgevallen, de EHBO’ers en een AED-apparaat. De AED zijn met name bij veldsporten zoals hockey, voetbal, tennis te vinden.

Niet nodig

Bij verenigingen zoals bridge-, biljart-, jeu de boules- en schaakclubs zijn blessures niet echt aan de orde. Bij een kwart van de clubs is het voorkomen van letsel zelfs vrijwel geen aandacht. Met name bij clubs met minder dan 100 leden is daarvoor maar weinig aandacht.

Eigen sportbond

De belangrijkste bron van informatie voor clubs die proberen om blessures te voorkomen, is de eigen sportbond. Een kwart van de clubs geeft aan behoefte te hebben aan informatie of hulp bij het voorkomen en behandelen van letsel.

Informatiebehoefte

De meeste clubs zoeken naar informatie zoals artikelen, voorlichtingsmateriaal en oefeningen om preventie toe te kunnen passen. Een paar grotere veldsportclubs willen graag informatie over het opstellen van een medisch beleidsplan of samenwerking met een sportmedische instelling.

Meer aandacht voor zorgvoorzieningen

Sportclubs lijken de laatste jaren meer aandacht te krijgen voor zorgvoorzieningen. Tien jaar geleden gaf nog 20% van de clubs aan dat zij niet over zorgvoorzieningen beschikte. Een AED-apparaat of BHV’ers waren toen nog niet of nauwelijks aanwezig. Nu hebben de meeste clubs wel zorgvoorzieningen zoals een EHBO-koffer en een noodtelefoon.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantClubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten