Planvorming sport zorg voor Sportraad Amsterdam

Sportraad Amsterdam onderzocht de ruimtelijke planvorming voor sport in ontwikkelgebieden van de stad en kwam tot verontrustende uitkomsten.

De Sportraad Amsterdam onderzocht in de zomer van 2019 de ruimtelijke planvorming voor sport in ontwikkelgebieden van de stad. De gemeenteraad ontving hierover de verontrustende uitkomsten.

 

De plannenmakers in de gemeente Amsterdam schuiven plannen voor de ruimtelijke sportopgave vaak door naar locaties buiten het plangebied.

Onzekere planvorming sportparken

De planvorming over deze gebieden bevindt zich in de meeste gevallen echter nog in een pril stadium. Daardoor bestaat er geen enkele zekerheid over de realisatie van alle gewenste vierkante meters.

Dit geldt in het bijzonder voor de sportparken die zijn voorzien in groene gebieden zoals Nieuwe Meer en het Buiteneiland. Hier stuit de inpassing van voorzieningen vaak op veel weerstand.

Eenzelfde sportpark

Maar de plannenmakers verwijzen ook vaak naar sportparken in de buurt. En zij houden bijvoorbeeld in Kadoelen en Drieburg, niet altijd rekening met de huidige parkbezetting. Zij voeren soms zelfs eenzelfde sportpark op voor verschillende plannen, zoals voor Buiksloterbanne.

De plannenmakers ontkoppelen dan de sportopgave en het projectgebied. Zij ontwikkelen op die manier plannen die niet altijd voorzien in de sportieve behoefte van de nieuwe bewoners.

Inwoners moeten ergens kunnen sporten

De uitkomsten bieden een ontluisterend inkijkje in de positie van sport in de ruimtelijke planvorming. Amsterdam werkt op het ogenblik aan vele ruimtelijke plannen voor een paar tot vele duizenden woningen.

De Sportraad Amsterdam kent niet exact de inhoud van al deze plannen. Maar de raad verzoekt de leden van de raadscommissies echter om extra alert te zijn bij het nemen van projectbesluiten.

Het is van belang om ieder plan, hoe klein in omvang ook, steeds in een groter geheel te plaatsen. Want ook Amsterdammers die in kleine ontwikkelgebieden komen te wonen, moeten van een gezonde en vitale toekomst op aan kunnen. Zij moeten er vanuit kunnen gaan dat zij straks altijd ergens kunnen sporten en bewegen.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant