Bestuursmodel voor verenigingen zal gaan wijzigen

“De samenleving transformeert, de overheid neemt afstand en stimuleert zelf voorzienigheid van burgers en organisaties voor thema’s zoals zorg en onderwijs. De driehoeksverhouding tussen overheid, georganiseerde burgerij en markt waarin verantwoordelijkheden historisch verdeeld waren, verschuift”, zo stelt Jan-Willem van der Roest van het Mulier Instituut.

Voor de clubs zijn deze verschuivingen duidelijk merkbaar. In de sport – de grootste verenigingssector in ons land, spreken gemeenten bijvoorbeeld steeds vaker over bezuinigingen op verenigingssubsidies.

Aanbod betaalbaar houden

Deze zijn voor sportclubs misschien nog niet altijd merkbaar, maar cultuurverenigingen lijken inmiddels al geconfronteerd te worden met forse bezuinigingen. Hierdoor zien verenigingsbesturen zich steeds vaker voor de vaak lastige opgave gesteld om het aanbod voor de leden betaalbaar te houden.

Vanzelfsprekende keuzes zijn veranderd

Naast deze financiële uitdagingen zorgen ook grotere maatschappelijke verschuivingen voor bestuurlijke uitdagingen. Individualisering en flexibilisering van het dagelijks leven hebben de vanzelfsprekende keuzes voor het traditionele verenigingsaanbod veranderd. Een verenigingslid kiest steeds bewuster hoe zijn verenigingsaanbod er uit moet zien. Dit heeft gevolgen voor het besturen van verenigingen.

Krachten gebundeld

Bestuurders en besturen moeten zichzelf opnieuw uitvinden en het bestuursmodel van verenigingen zal mogelijkerwijs op de schop moeten. Daarom hebben de grootste verenigingssectoren van Nederland (die van de sport, de cultuur en scouting), de krachten gebundeld om te onderzoeken hoe een nieuw bestuursmodel er in de toekomst uit zou moeten zien.

Welke bestuursmodel hanteren vernieuwende verenigingsbesturen

Het LKCA, het Kenniscentrum Sport, het Mulier Instituut, NOC*NSF, Rotterdam Sportsupport, Rotterdam School of Management (van de Erasmus Universiteit) en Scouting Nederland, onderzoeken gezamenlijk hoe vernieuwende verenigingsbesturen nu al te werk gaan en wat deze aanpak betekent voor de manier waarop verenigingen in de toekomst georganiseerd kunnen worden.

Uit het onderzoek zullen lessen worden getrokken die verenigingen kunnen inspireren om vernieuwend aan de slag te gaan, wellicht met een nieuwe bestuursmodel.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.