Vrouwen in sportbesturen nog ondervertegenwoordigd

Het aandeel vrouwen in Nederlandse sportbesturen blijft achter en ligt al jaren zo rond de 20%

De Nederlandse vrouwen waren ook tijdens de Winterspelen in Zuid-Korea, succesvoller dan hun mannelijke collega’s. Toch blijken zij in de sportbestuurskamer nog sterk ondervertegenwoordigd te zijn.

 

Het aandeel vrouwelijke bestuurders in sportbonden ligt in ons land al jaren rond de 20%. Dat percentage is ook in de afgelopen jaren niet gestegen.

Betere man/vrouw verdeling

Er is steeds meer aandacht voor het belang van meer diversiteit en een betere man/vrouw verdeling. Toch steeg juist het aandeel sportbonden zonder ook maar één vrouw in het bestuur. Het is zelfs zo dat nu één op de drie sportbonden een bestuur heeft dat uitsluitend uit mannen bestaat.

Weinig vrouwen als voorzitter

Olympische bonden kennen een iets hoger aandeel vrouwen dan niet-Olympische bonden. Bonden met een hoger aandeel vrouwelijke leden zijn in het bondsbestuur doorgaans ook door iets meer sportvrouwen vertegenwoordigd. Maar net als in directiefuncties zijn vrouwen als voorzitter vrijwel afwezig.

Nederland geen koploper

Internationaal behoort Nederland, samen met o.a. de Scandinavische landen, tot de voorhoede als het gaat om de sportdeelname van meisjes en vrouwen. Vrouwen hebben bovendien een zeer belangrijk aandeel in het aantal behaalde Olympische medailles.

Ook gekeken naar het aantal vrouwen in bondsbesturen en directies, behoort Nederland niet tot de koplopers. Landen zoals Noorwegen, Zweden, Groot-Brittannië en Spanje doen daar iets aan. Zij hebben streefcijfers ingevoerd waaraan bonden moeten voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie.

Minder ambitie, meer zorgtaken

Nederlandse bestuurders de zoeken oorzaken en oplossingen vooral bij de sportvrouwen zelf. Zo zouden zij minder ambities zijn en minder tijd hebben vanwege de zorgtaken. Het zou minder het gevolg zijn van zaken zoals de werving- en selectieprocedures en de bestuursculturen.

Het Mulier Instituut zal dit jaar, samen met NOC*NSF, het Kenniscentrum Sport en met steun van het ministerie van VWS, onderzoek de diversiteit in (top)kaderfuncties gaan onderzoeken.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.