Weinig sportaccommodaties in lagestatuswijken

Op 24 januari wordt het boek ‘Sportaccommodaties in beeld’, verzorgd door het Mulier Instituut aangeboden aan Bart Zijlstra, directeur Sport van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Belangrijke bevindingen uit deze onderzoeksbundel zijn:

  • Alle typen sportaccommodaties zijn ondervertegenwoordigd in lagestatuswijken. Hierdoor is sprake van een beperkt en eenzijdig aanbod. Fitnesscentra (32%) en voetbalaccommodaties (21%) vormen in deze wijken de helft van de sportaccommodaties
  • Inwoners van plattelandsgebieden moeten verder reizen naar sportaccommodaties. In Delfzijl en omgeving moet 40% van de inwoners meer dan 5 kilometer reizen naar het dichtstbij zijnde zwembad. In Zeeuwsch-Vlaanderen moet 39% van de inwoners meer dan 5 kilometer reizen naar de dichtstbijzijnde sporthal
  • Er bestaan grote verschillen in sportdeelname tussen regio’s (van 53% in Zeeuwsch-Vlaanderen tot 74% in Zuidwest-Drenthe) en daarmee ook in het gebruik van sportaccommodaties
  • Flevoland heeft relatief weinig accommodaties per inwoner en ziet de druk daarop tot 2028 toenemen. Door de bevolkingsgroei neemt het aantal zwembadgebruikers toe met 21% en het aantal gebruikers van sportvelden met 16%. Uitgaande van de sportdeelnameambities worden nog meer gebruikers verwacht (37% extra zwembadgebruikers en 30% extra gebruikers van sportvelden)
  • Zuid-Limburg kan door het nastreven van sportdeelnameambities een overschot aan accommodaties voorkomen. Door de krimp en vergrijzing daalt het aantal gebruikers van gymzalen, sporthallen, sportvelden en fitnesscentra met 10% tot 2028. Mocht Zuid-Limburg de sportdeelnameambities echter realiseren, dan is een toename van het aantal accommodatiegebruikers te verwachten.

Effectiever accommodatiebeleid
Het boek biedt een uitgebreid overzicht van de spreiding van ruim 12.000 sportaccommodaties in Nederland en gaat in op een aantal beleidsrelevante vragen m.b.t. sportaccommodaties. ‘Sportaccommodaties in beeld’ is een bundeling van kengetallen en kernindicatoren voor accommodatiebeleid en biedt beleidsmakers aanknopingspunten voor een effectiever accommodatiebeleid.

85% van het sportbudget
Sportaccommodaties nemen een belangrijke plek in binnen het gemeentelijk sportbeleid. 85% van het gemeentelijke sportbudget wordt besteed aan bouw, beheer en exploitatie van sportaccommodaties. Een effectief accommodatiebeleid is daarmee van grote betekenis voor de lokale sport.

In meer stedelijk gebied zijn over het algemeen minder accommodaties per 25.000 inwoners. Hockeyaccommodaties laten niet zozeer een relatie zien met stedelijkheid van gebieden maar meer met gebieden waar deze sport (van oudsher) populair is en bevinden zich in de buurt van potentiële beoefenaars in de hogestatuswijken. Lagestatuswijken hebben ongeacht het type sportaccommodatie minder accommodaties dan op basis van het inwoneraantal verwacht mag worden.

Grote regionale verschillen
De sportdeelname varieert naar regio, uitgaande van ten minste 12 keer sporten per jaar. Landelijk sport 65% van de bevolking ten minste 12 keer per jaar. Voor de sportbeoefening maakt 26% van de bevolking gebruik van de openbare weg (hardlopen, wielrennen, etc.). Fitnesscentra, sportvelden en overdekte zwembaden worden elk door 16% van de bevolking benut en sporthallen door 14% van de bevolking.

Drie belangrijke typen accommodaties
Sportaccommodaties in beeld bevat verdiepende hoofdstukken voor drie typen accommodaties t.w.: zwembaden, voetbalaccommodaties en tennisaccommodaties. Circa 60% van de openbare zwembaden is eigendom van gemeenten maar de exploitatie is slechts in een kwart van de gevallen in handen van de gemeente. Ten aanzien van voetbalaccommodaties blijkt dat in regio’s waar grond duur is en ruimte schaars sprake is van een hoog percentage kunstgrasvelden en een hoog aantal voetbalvelden per accommodatie, hetgeen bijdraagt aan efficiënt ruimtegebruik.

In minder stedelijke regio’s is meer aandacht voor bereikbaarheid en behoud van voetbalaccommodaties in kleine kernen. De voetbalvelden zijn er verdeeld over meer maar kleinere, voetbalaccommodaties. Het tennishoofdstuk laat de spreiding zien in tennisaanbod, verschillen in eigendom en accommodatiebeheer en contributiehoogte van de tennisverenigingen die gebruik maken van die accommodaties.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant