Sporten en bewegen blijkt het geld waard te zijn

Na onderzoek blijkt sporten en bewegen blijkt het geld waard te zijn

Als een ‘gemiddelde’ Nederlander duurzaam gaat sporten en bewegen, levert dat 25.000 tot 100.000 euro maatschappelijke winst op. Blessures en extra zorgkosten bij een langere levensverwachting leveren kosten op, maar deze vallen weg tegen de baten.

Vooral de toename van arbeidsproductiviteit, de afname van ziekteverzuim en de verbetering van de gezondheid, dragen bij aan een positief resultaat.

Geld in de sport

Veel gemeenten willen weten of het geïnvesteerde geld in de sport zich ook terugbetaalt. Ecorys heeft daarom het rapport ‘de Sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen’ opgesteld.

Sport en bewegen levert geld op

De effecten van sporten en bewegen zijn verdeeld in de hoofdgroepen gezondheid, sociaal en arbeid. Per groep is nagegaan voor welke effecten voldoende bewijslast bestaat. Maar ook of dit in cijfers kon worden vertaald en in geld kan worden uitgedrukt.

Daarvoor zijn twee leeftijdsgroepen gehanteerd, de jongere (5-24 jaar) en de volwassene (25-54 jaar). Het resultaat van de research is geen wetenschappelijke studie, maar juist een vertaling van beschikbare wetenschappelijke toepassing voor de praktijk.

Een voorbeeld

Een gemeente wil meer volwassenen aan het sporten en bewegen zien te krijgen. Via een programma gaan van de 5.000 inwoners er 100 sporten en bewegen. En zij blijven dat ook langere tijd doen. Vervolgens is berekent wat de resultaten over de resterende levensduur kunnen zijn.

Dat levert voor deze 100 mensen 150.000 tot 600.000 euro minder zorgkosten op. En ook 50.000 tot 80.000 euro méér kosten als gevolg van blessures. Wat overblijft is een positief resultaat van 100.000 tot 300.000 euro. Het positieve effect op de kwaliteit van leven is groter dan de negatieve effecten van hogere zorgkosten, hogere AOW- en pensioenuitkeringen.

Effecten van sporten en bewegen

Het Kenniscentrum Sport benadrukt dat de individuele Nederlander van veel effecten profiteert. Dit komt tot uiting in plezier, minder ziek zijn en het werk beter aan kunnen. Maar ook in een langer leven in goede gezondheid en het ervaren van een betere kwaliteit van leven.

En werkgevers hebben baat bij werknemers die minder vaak ziek zijn en een hogere productiviteit (5.000 tot 25.000 à 30.000 euro meer). Voor gemeenten ligt het profijt anders. Dan moet meer worden gedacht in minder zorgkosten via de WMO, minder criminaliteit en meer ‘sociaal kapitaal’ als participatie.

Belangrijk voor gemeenten

In de berekeningen is geen rekening gehouden met de kosten van het sporten en bewegen zelf. Daarvoor is onvoldoende bruikbare kennis beschikbaar. Maar dit rapport slaat met name voor gemeenten een belangrijke brug tussen wetenschap en de praktijk.

Beleidsmedewerkers van gemeenten prijzen de bruikbaarheid van de publicatie. Het helpt bij de onderbouwing van gezondheids- en sportbeleid en de verantwoording van investeringen door de gemeente.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant