Voorstudie naar grenzen betaalbaarheid van sport

Sport is nog betaalbaar maar wanneer bereikt deze voor sporters de kritische grens? Voor groepen met minder bestedingsruimte en minder voorkeur voor sport komt die grens als eerste in zicht, blijkt uit een ‘Voorstudie naar de financiële aspecten van sport‘, een onderzoek uitgevoerd door het Mulier Instituut.

Het Mulier Instituut deed een voorstudie naar de grenzen van de betaalbaarheid van sport.Keuzes
Sport staat bij burgers nog onderaan het lijstje van eventuele bezuinigingen maar als de ontwikkelingen van de laatste jaren doorzetten, komen meer huishoudens op een punt dat zij een keuze zullen moeten maken tussen sport en andere kostenposten. Hoe snel en voor hoeveel Nederlanders dit het geval zal zijn en wat dit gaat betekenen voor hun mogelijkheden om te blijven sporten is nog onbekend.

Roerige tijden
De aanleiding voor deze voorstudie ligt in de roerige tijden waarin de sportsector zich bevindt. Niet alleen vraagt de wet Markt en Overheid van gemeenten om kostendekkende tarieven voor sportaccommodaties te hanteren. Er wordt ook gesproken over een aanpassing van het Sportbesluit en de liberalisering van de kansspelen. En dit alles in een periode waarin sportaccommodaties aan vervanging toe zijn. De resultaten van deze voorstudie ondersteunen o.a. de beantwoording van de vraag of sportaanbieders in de toekomst het hoofd nog boven water kunnen houden en of sport wel betaalbaar blijft.

Urgentie
Op de Dag van het Sportonderzoek, op 29 oktober jl. in Nijmegen, werd deze voorstudie officieel in ontvangst genomen door Mariken Leurs, plaatsvervangend directeur Sport van het ministerie van VWS, André de Jeu, directeur VSG en Erik Lenselink, manager sportontwikkeling bij NOC*NSF. De drie partijen onderstrepen de urgentie om de kennis op dit gebied te vergroten.

Onderzoeksprogrammering
Deze voorstudie draagt aan deze kennisontwikkeling bij door de (on)mogelijkheden van de huidige monitorsystemen en bestaand onderzoek te beschrijven. Om een alomvattend beeld te krijgen van de betaalbaarheid van sport, dienen de huidige monitorsystemen en onderzoek te worden uitgebreid. Het Mulier Instituut stelt in deze voorstudie een onderzoeksprogrammering voor, waarin een duidelijk rol is weggelegd voor NOC*NSF, VSG, en NISB naast branche-organisaties, hogescholen en universiteiten.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant