Lancering ‘Vitale clubs voor sport en samenleving’

De meeste Nederlandse sportclubs hebben voldoende organisatiekracht en een aanzienlijk deel van deze vitale clubs is bereid maatschappelijk actief te worden of is dat al. Bijna een op de drie clubs is aan te merken als ‘open club’, een vereniging die meer mensen dan uitsluitend haar leden bedient.

Vandaag overhandigt auteur Jo Lucassen van het Mulier Instituut, tijdens de Dag van het Sportonderzoek in Zwolle, het eerste exemplaar van het boek 'Vitale clubs voor sport en samenleving'.Sportverenigingen ontwikkelen zich voor de Nederlandse gemeenten tot belangrijke partners in het sociale domein.

Eerste exemplaar

Vandaag overhandigt hoofdauteur dr. Jo Lucassen van het Mulier Instituut, tijdens de Dag van het Sportonderzoek het eerste exemplaar van het boek ‘Vitale clubs voor sport en samenleving’ aan Erik Lenselink, manager sportontwikkeling bij NOC*NSF, Suzan Zwiers van de gemeente Breda en Niels Hermens, sportonderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut.

Zijn verenigingen goed toegerust?

Sportverenigingen maken deel uit van een veranderende maatschappij waarin van hen wordt verwacht open te staan voor vernieuwing en nieuwe behoeften. Sportverenigingen moeten andere maatschappelijke taken dan uitsluitend sport op zich nemen maar zijn verenigingen wel toegerust om die taak te vervullen? De analyses in ‘Vitale clubs voor sport en samenleving’ leveren beleidsaanknopingspunten voor:

  • een breed gedragen visie en de mobilisatie van extra capaciteiten in de vereniging
  • gemeenten zoeken verenigingen die een actieve rol willen spelen in het sociale gemeentebeleid
  • het beeld van de lokale maatschappelijke positie van verenigingen moet bij de clubs helder zijn
  • vernieuwingen dienen aan clubs niet top-down via gemeentebeleid of de bond te worden opgelegd
  • grote en kleine sportclubs met een sterke organisatie kunnen extra maatschappelijke inzet realiseren
  • voor het organiseren van extra clubactiviteiten blijkt vaak het inschakelen van professionals nodig

Persoonlijke betrokkenheid clubbestuurders

Bij het spelen van een bredere maatschappelijke rol is persoonlijke betrokkenheid van clubbestuurders cruciaal. De diversiteit in het ledenbestand vormt daarbij een potentieel dat vaak niet goed wordt benut. Vitale clubs die kunnen aansluiten bij de motivaties, competenties en mogelijkheden van hun leden, blijken zich sterker te ontwikkelen dan verenigingen die uitsluitend steunen op de betrokkenheid van een kleine kern.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.