Risico rubber in kunstgrasvelden verwaarloosbaar

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar gezondheidsrisico’s van sporten op kunstgrasvelden met rubber granulaat. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat sporten op deze velden veilig is. Het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden blijkt praktisch verwaarloosbaar.

Rubber granulaat bevat schadelijke stoffen maar deze komen in zeer lage hoeveelheden vrij, ook na inslikken, bij huidcontact of door verdamping.

Bijstelling normen

Het RIVM adviseert om de norm voor rubber granulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm voor consumentenproducten. De belangrijkste resultaten uit het onderzoek zijn:

– Er zitten veel stoffen waaronder PAK’s, bisfenol A (BPA), weekmakers, metalen en benzothiazolen in rubber granulaat;
– Deze stoffen komen in zeer lage hoeveelheden uit het rubber granulaat vrij waardoor het risico voor de gezondheid van sporten op deze kunstgrasvelden praktisch verwaarloosbaar is;

  • – Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een relatie tussen leukemie, lymfklierkanker en sporten op kunstgras;
  • – Inzichten uit eerder onderzoek dat het rubber granulaat metalen bevat die in de omgeving terecht kunnen komen, worden bevestigd;
  • – Vooral zink komt vrij als het granulaat jarenlang in contact staat met de bodem. Dit is evenwel niet schadelijk voor de mens;
  • – De concentraties stoffen in rubbergranulaat voldoen aan de algemene Europese normen voor mengsels van stoffen.
  • Nieuwe normen

Op dit moment is de norm voor PAK’s in rubber consumentenproducten aanzienlijk strenger (een factor 100 tot 1.000) dan de mengselnorm die voor rubbergranulaat geldt.

Gezien de aard van het gebruik van kunstgrasvelden is er behoefte aan gedegen onderbouwde normen voor rubbergranulaat.

Over het onderzoek

Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen of sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Daarvoor zijn de volgende vragen onderzocht:

  • – Welke schadelijke stoffen zitten er in rubbergranulaat en in welke hoeveelheden;
  • – In welke mate kunnen sporters op kunstgrasvelden aan deze stoffen worden blootgesteld en wat zijn de risico’s hiervan;
  • – Wat is er bekend over de relatie tussen het sporten op kunstgras met rubber granulaat en leukemie en lymfeklierkanker;
  • – Hoe verhouden de gevonden concentraties van stoffen zich tot de wettelijke en andere normen?

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.