GBT scholen hebben minder last van pesten

Uit een tussenevaluatie van de Universiteit van Maastricht, blijkt dat er op GBT-scholen in Limburg, door de leerlingen minder wordt gevochten en gepest.

Kinderen die les krijgen op een ‘Gezonde basisschool van de toekomst‘ (GBT), bewegen meer, eten gezonder en hebben een gezonder gewicht. Dat blijkt uit een tussentijdse evaluatie van het programma van de Universiteit van Maastricht.

De Universiteit van Maastricht werkt al 4 jaar samen met basisscholen in de regio-Parkstad. Deze besteden meer aandacht aan beweging en gezond eten dan normale basisscholen.

Verrassende bijwerking GBT-scholen

Leerlingen op de GBT-scholen pesten en vechten minder, zo blijkt uit de evaluatie. Deze uitkomst komt voor de onderzoekers als een verrassing.

Omdat dit gedrag geen deel uitmaakt van het onderzoek, zijn hier geen harde cijfers over. De leerkrachten op deze scholen geven wel aan dat het er ‘in hun beleving’ een stuk vreedzamer aan toe gaat.

Tussentijdse evaluatie gewicht

Het gaat vooralsnog om een tussentijdse evaluatie. Nader onderzoek moet nog uitwijzen hoe het precies zit met het gewicht van de scholieren. Volgens voorlopige cijfers gaat het de goede kant op maar het is nog niet duidelijk hoe significant deze ontwikkeling is.

Vanwege het succes van deze aanpak, stappen ook andere basisscholen over op de GBT-methode. De Prisma Onderwijsstichting gaat samen met de gemeente Peel en Maas de gezonde school ook in Noord-Limburg invoeren.

Leveren GBT-scholen betere prestaties?

Via GBT-scholen willen de initiatiefnemers de gezondheid van de inwoners van Parkstad verbeteren. De kosten van het onderzoek bedragen zo’n 20 miljoen euro. Daarvan neemt de Provincie Limburg ruim 5 miljoen voor zijn rekening.

Voormalig Limburgs gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen spreekt van een belangrijk project voor zowel Parkstad als voor Limburg. “De basisgedachte achter dit onderzoek is dat leerlingen die beter in hun vel zitten ook beter presteren.”

“De Universiteit van Maastricht legt met dit onderzoek een wetenschappelijke basis voor het onderwijs van de toekomst. Dat maakt de uitkomsten interessant voor andere scholen in en buiten onze provincie”, aldus Van Rijnsbergen.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant