Alle sportthema’s in verkiezingsprogramma’s 2017

Welke politieke partij vermeldt in het verkiezingsprogramma welke ideeën over sport en bewegen en hoe concreet zijn die plannen? Wat lijken voor een nieuw regeerakkoord kansrijke thema’s en heeft de Tweede Kamer meer aandacht voor sport en bewegen? Het Kenniscentrum Sport heeft alle relevante informatie in één overzicht samengevat.

Op basis van quick scans door zowel NOC*NSF als Kenniscentrum Sport, zijn de hoofd- en subthema’s vastgesteld die door de politieke partijen al dan niet worden geadresseerd.

Deze thema’s zijn onderverdeeld in:

  1. sport en participatie;
  2. gezondheid en preventie;
  3. jeugd en onderwijs;
  4. topsport en evenementen;
  5. sportklimaat;
  6. fysieke omgeving;
  7. wet- en regelgeving en
  8. innovatie

Zo objectief mogelijke analyse

Alle in november 2016 beschikbare verkiezingsprogramma’s zijn doorzocht op de trefwoorden sport, bewegen, beweging en vormen daarvan zoals gym, bewegingsonderwijs, fietsen, wandelen en zwemmen. Deze trefwoorden werden alleen geteld als ze daadwerkelijk over fysieke activiteit gaan. Het Kenniscentrum Sport heeft hiermee een zo objectief mogelijke analyse gemaakt.

Preventie en een gezonde leefstijl in elk verkiezingsprogramma

Wat in het overzicht opvalt is dat er in de verkiezingsprogramma’s vrijwel Tweede Kamerbreed aandacht is voor het thema Gezondheid en preventie en een gezonde leefstijl. Ook het thema Fysieke omgeving komt vaak terug. Hierbij worden onderwerpen als duurzaamheid van accommodaties, fietsen en natuur en recreatie van belang geacht.

alle-sport-in-verkiezingsprogrammas-2017

Meer aandacht aan de achterkant

In deze analyse van het Kenniscentrum Sport valt op dat de VVD bijna vier keer zoveel aandacht besteedt aan de zorg (de achterkant) dan aan sport, bewegen en preventie (de voorkant). Bij de PvdA is dat zelfs bijna vijf keer zoveel. Met meer aandacht voor preventie en de rol van sport en bewegen daarin, zou over vier jaar de verhouding wel eens anders kunnen komen te liggen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.