Verband tussen sportaanbod en zorgkosten

Er bestaat een verband tussen sportaanbod en zorgkosten. Maar meer inwoners in beweging krijgen zit 'm niet altijd in meer sportaccommodaties.

Onderzoek van Atlas voor gemeenten toont een verband aan tussen sportaanbod en zorgkosten. Maar meer inwoners in beweging krijgen zit ‘m voor gemeenten lang niet altijd in meer sportvelden en -zalen.

 

Voldoende sportaanbod in een gemeente is noodzakelijk voor sportdeelname. Maar die samenhang blijkt minder sterk te zijn dan je misschien zou verwachten.

Sportaanbod en zorgkosten

Als relatief veel inwoners van een gemeente sporten, zijn de zorgkosten lager. Die conclusie trekken onderzoekers na onderzoek in de vijftig grootste gemeenten. Zij keken naar het verband tussen het sportaanbod en zorgkosten.

Daartussen blijkt een duidelijk verband te bestaan. De meeste top 10 gemeenten met de hoogste sportdeelname, scoren ook qua ‘ervaren gezondheid’ in de top 10. HAN-docent Willem de Boer doet onderzoek naar de economische relatie tussen sport en gezondheid. Buurten met meer clubleden blijken gemiddeld ook lagere zorgkosten te hebben.

Aanbod en deelname

In theorie is voldoende sportaanbod in een gemeente noodzakelijk voor sportdeelname. Dat geldt met name voor het beoefenen van georganiseerde sport. Die samenhang blijkt minder sterk dan je zou verwachten.

Uit het onderzoek blijkt dat het aanbod, minder sterk dan misschien gedacht, samenhangt met deelname. “Er zijn relatief veel gemeenten met weinig aanbod en veel deelname. Maar ook het omgekeerde komt voor.”

Beperkte invloed sportbeleid

Tot op heden lijkt het sportbeleid van gemeenten maar beperkt van invloed te zijn op de sportdeelname. Die is in bijvoorbeeld Ede, Arnhem, Gouda en Leeuwarden beneden gemiddeld. Maar de ervaren gezondheid is in deze gemeenten relatief goed.

Amersfoort blijkt de sportstad van Nederland te zijn. De sportdeelname is er hoog en de ervaren gezondheid bovengemiddeld. Heerlen en Schiedam kennen relatief weinig sporters en naar verhouding weinig inwoners met een goede ervaren gezondheid.

Dat is niet vreemd. Gemeentelijke verschillen in ervaren gezondheid hangen ook samen met de leefstijl en bevolkingssamenstelling. Maar ook met leeftijd, inkomen en culturele achtergrond.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.