Verband bewegen en leerprestaties onderzocht

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laat het verband onderzoeken tussen beweging en leerprestaties. Via diverse onderzoeken is weliswaar aangetoond dat bewegen de leerprestaties vergroot, maar de resultaten zijn nooit gekoppeld om een volledig beeld van dit verband te krijgen.

Het bewijs voor een causale relatie tussen bewegen en schoolprestaties is nog licht. Met de uitkomst van nader onderzoek moet een verband duidelijker worden.Onvoldoende bewijs
Uit een vooronderzoek van het Mulier Instituut, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCenW, bleek dat het bewijs voor een causaal verband tussen bewegen en schoolprestaties nog ‘licht’ is. Met de uitkomsten van nader onderzoek moet duidelijker worden hoe het beste met sport en bewegen in het onderwijs kan worden omgegaan.

Onderwijsagenda
De PO-Raad schaart zich achter dit initiatief van het ministerie. De Raad heeft bewegen en een gezonde leefstijl hoog in het vaandel staan, mede omdat deze bijdragen aan de gezondheid van leerlingen. De PO-Raad heeft in 2012, samen met de VO-raad en MBO Raad, de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl opgesteld om daarmee meer leerlingen baat te laten krijgen bij een gezond schoolbeleid.

Samenwerking
Om kinderen in en om school meer te laten bewegen, stimuleert de PO-Raad de samenwerking tussen scholen en partijen zoals sportclubs en gemeenten. In het bestuursakkoord is afgesproken dat de PO-Raad zal onderzoeken welke factoren die samenwerking in de weg staan zodat duidelijk wordt hoe deze samenwerking kan worden verbeterd.

Gezond gedrag
Ook diverse andere organisaties en partijen benadrukken het belang van aandacht voor gezondheid in en om school. Ouders vinden dat ze zelf medeverantwoordelijk zijn voor het bewust maken van hun kinderen als het gaat om gezond gedrag maar zij vinden het tevens belangrijk dat de school van hun kinderen hieraan aandacht besteedt. De ouders zijn van mening dat het volhouden van goede gewoontes thuis makkelijker gaat als school daaraan ook aandacht besteedt.


Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant