Utrechtse sportverenigingen willen graag verduurzamen

Meer dan 50% van de Utrechtse sportverenigingen met een eigen accommodatie wil verduurzamen. Dit is een van de belangrijkste uitkomsten uit de VSU Sportvereniging Scan, een tweejaarlijks onderzoek waaraan bijna 200 sportverenigingen (ruim 60% van het totaal) hebben meegewerkt.

Utrechtse sportverenigingen willen graag verduurzamenHet is tevens opvallend dat het gemiddelde aantal leden per vereniging (279) gelijk is gebleven ten opzichte van twee jaar geleden.

Wachtlijsten
Meer Utrechtse sportverenigingen zijn echter een wachtlijst gaan bijhouden en gemiddeld is het aantal personen op deze wachtlijst met een kwart gestegen. Nog altijd is een derde van de sportverenigingen ontevreden over het aantal beschikbare velden, banen of uren op/in hun sportaccommodatie.

Ledental
Het gemiddelde ledental per vereniging is 279 gebleven. Daarmee is vastgesteld dat de landelijke trend van dalende ledentallen bij Utrechtse sportverenigingen nog niet is doorgedrongen. Het aantal sportverenigingen met een jeugdafdeling is gestegen van 53% in 2012 naar 58% in 2014. Daarentegen zijn er meer sportverenigingen met een ledenstop en is de stijging van het gemiddelde aantal mensen op wachtlijsten, van 58 naar 78 mensen, een punt van zorg. Een derde van de verenigingen geeft aan te weinig sportaccommodatie te hebben, de belangrijkste reden voor het handhaven van wachtlijsten.

Aanpak wachtlijsten
De VSU is samen met de gemeente en de Utrechtse sportverenigingen bezig deze wachtlijsten aan te pakken, o.m. door het opzetten van een voetbalcompetitie voor de jongste jeugd op zondagochtend. Steeds meer clubs en teams uit groot Utrecht sluiten zich bij deze competitie aan om daarmee hun veldcapaciteit beter te benutten.

Circa 55% van de sportverenigingen met een eigen accommodatie, heeft behoefte aan duurzame accommodatie-aanpassingen zoals LED-veldverlichting, zonnepanelen en dubbel glas. Deze verenigingen worden de komende jaren met hun verduurzaming begeleid via het project VSU Energie. Een klimaatscan geeft uitsluitsel over de energiebesparende maatregelen die, op basis van de financiële mogelijkheden van de sportvereniging, haalbaar zijn.

Ondersteuning op maat
Speciale aandacht van de VSU gaat komend jaar uit naar de sportverenigingen die knelpunten ervaren op het gebied van financiën en vrijwilligers. Via begeleiding door een mobiele verenigingsmanager zal de VSU deze problemen samen met de clubs adresseren. De VSU blijft zich inzetten voor een veilig sportklimaat door een cursusaanbod voor vertrouwenspersonen en het eisen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).


Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant