Uitstappers en doorzetters en hun sportdeelname

Jongeren stoppen met hun sport doordat ze (bij)baantjes nemen en erop uit gaan. Mannen die veel tijd besteden aan werk, huishouden en zorg, sporten minder en ook minder lang dan mannen die minder tijd kwijt zijn aan verplichtingen. Over uitstappers en doorzetters en hun sportdeelname.

Uitstappers en doorzettersBevindingen
Dit zijn slechts enkele bevindingen uit het rapport ‘Uitstappers en doorzetters; de persoonlijke en sociale context van sportdeelname en tijdsbesteding aan sport‘ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
Voor 65-plussers blijkt de sociale rol van sportdeelname belangrijk. Deze groep hecht veel waarde aan de contacten op de sportvereniging en leren door het sporten nieuwe mensen kennen.

Passend aanbod
De overheid probeert voor iedereen een passend sport- en beweegaanbod te realiseren maar de sportdeelname groeit in Nederland de laatste jaren niet. Is het streven van NOC*NSF en de sportbonden naar een grotere sportdeelname reëel? En hoe is deze dan te bereiken? Welke factoren bepalen of mensen uitstappen of hun sportbeoefening doorzetten? In het rapport ‘Uitstappers en doorzetters’ ligt de focus op persoonlijke en sociale kenmerken. Bepaalde groepen vragen een aangepaste aanpak om sportdeelname te laten groeien.

Sociaal-demografische factoren
Sportdeelname hangt samen met sociaal-demografische kenmerken. Jongeren, volwassenen zonder jonge kinderen, mensen zonder beperkingen, autochtonen, hoger opgeleiden en mensen met een hoger inkomen doen meer aan sport dan hun tegenpolen. Dit soort kenmerken zijn nauwelijks door beleid te beïnvloeden maar de uitkomsten van ‘Uitstappers en doorzetters’ geven wel aanwijzingen over de verschillen in sportbeoefening.

Sport in de pubertijd
Veel kinderen doen tot hun veertiende jaar aan sport, daarna neemt de animo af. Dat geldt zowel voor de deelname als voor de tijd die ze wekelijks aan sport besteden. Vooral een baan(tje) en uitgaan naar kroeg, feestjes of evenementen verminderen de deelname aan sport. Computeren en internetten houden, tegen de verwachtingen in, geen verband met sportdeelname. Sportende jongeren die er veel op uitgaan, besteden wekelijks zelfs meer tijd aan sport. Meisjes minder dan jongens zo blijkt uit ‘Uitstappers en doorzetters’.

Drukke levensfase belemmert sporten
Volwassenen tussen 20 en 49 jaar met thuiswonende kinderen sporten minder dan leeftijdsgenoten zonder kinderen. Vooral vrouwen met een baby of peuter doen minder aan sport. Zodra het jongste kind naar school gaat, doen moeders weer evenveel aan sport als vaders.

Sociale contacten
Sociale steun en contacten zijn bij 50-plussers van belang om te blijven bewegen. Vooral 65 t/m 79-jarigen die lid zijn van een sportvereniging, hechten waarde aan hun sportcontacten. Om sportief actief te zijn is echter niet alleen de sportclub bepalend; ook mensen die lid zijn van andere vrijetijdsverenigingen doen meer aan sport. Het lidmaatschap van een vereniging is, evenals het sporten zelf, een indicator van maatschappelijke participatie.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant