Uitgaven aan sport niet erg conjunctuur gevoelig

De uitgaven aan sport blijken in Nederland niet erg conjunctuur gevoelig te zijn.

De uitgaven aan sport veren niet meteen op bij een aantrekkende economie. Huishoudens geven bij een opleving van de conjunctuur eerder extra geld uit aan meer lichaamsverzorging en luxere maaltijden thuis.

Uit onderzoek is gebleken dat de uitgaven aan sport in Nederland relatief ongevoelig blijken voor conjuncturele schommelingen.

Rapport

Een rapport over dit onderzoek is opgesteld door het Mulier Instituut, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Fontys Economische Hogeschool in Tilburg. Eerder onderzoek wees al uit dat uitgaven aan sport, in tijden van recessie, niet bovenaan het lijstje van bezuinigingen staat.

Bevindingen

Andere bevindingen uit het onderzoek zijn:

 in 75% van de huishoudens worden uitgaven gedaan aan sport;
 deze uitgaven worden gedaan aan sportkleding en -schoenen maar ook aan lidmaatschappen en entreebewijzen voor sportaccommodaties;
 in 2016 is in ruim 10% van de huishoudens een lidmaatschap van een sportvereniging opgezegd;
 uiteindelijk bleek de prijs van het lidmaatschap in 20% van de gevallen de belangrijkste reden om op te zeggen;

Opzegging

Het is opvallend dat bijna 60% van de opzeggers van een clublidmaatschap, na het beëindigen ervan, minder is gaan sporten.
 het is niet duidelijk in welke mate de verminderde deelname het gevolg is van het opzeggen. Het opzeggen kan ook het gevolg zijn van het voornemen om minder te gaan sporten;
 twee derde van de volwassen leden van een sportclub, gaf aan bereid te zijn meer te betalen voor het lidmaatschap als de club zou worden geconfronteerd met meer kosten en/of minder inkomsten;
 bijna 50% van de leden van een fitnesscentrum is bereid meer te betalen voor het lidmaatschap als het centrum daartoe wordt genoodzaakt en
 circa 75% van de volwassenen vindt de kosten die aan sporten verbonden zijn niet bezwaarlijk.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant