Topsporters en het anti-dopingbeleid 2014-2015

Op 21 juli presenteerde de Dopingautoriteit tijdens een persbijeenkomst in Nieuwegein, de resultaten van het onderzoek ‘De Nederlandse topsporters en het anti-dopingbeleid 2014-2015‘. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Universiteit Utrecht en TNO/NIPO.

Uit het onderzoeksrapport 'Topsporters en het anti-dopingbeleid 2014-2015' komt naar voren dat de ondergrens van alle dopinggroepen boven 0% ligt en dat de groep bloedmanipulaties het meest maar niet significant meer dan andere dopinggroepen wordt gebruikt.Het uitgevoerde onderzoek kende twee doelstellingen:

  1. Het verzamelen van betrouwbare gegevens over het (bewuste) dopinggebruik in de Nederlandse topsport en
  2. Het (opnieuw) in beeld brengen van zowel de kennis die topsporters hebben van het anti-dopingbeleid als hun meningen daarover.

Periodiek peilen
Wedstrijdsporters moeten zich aan de dopingregels houden. Dat gaat over het algemeen goed maar bij sommige sporters bestaat weerstand tegen het (anti-)dopingbeleid. Voor de Dopingautoriteit reden om periodiek de mening van de Nederlandse topsporters over de verschillende aspecten van het gevoerde anti-dopingbeleid te peilen.

Vier subgroepen
Voor het onderzoek zijn 3.830 topsporters benaderd. De onderzoeksresultaten zijn uitgesplitst naar vier subgroepen:

  1. Sporters die van NOC*NSF een topsportstatus gekregen hebben
  2. Wielrenners
  3. Atleten en
  4. Overige topsporters

Bloedmanipulaties
De vier onderzochte dopinggroepen (anabole steroïden, bloedmanipulaties, stimulantia, overige doping) hebben een ondergrens die boven de 0% ligt. Hieruit blijkt dat alle groepen in de praktijk zijn gebruikt. De groep ‘bloedmanipulaties’ lijkt het meest te worden gebruikt maar de schatting van 3,7% verschilt niet heel duidelijk van de andere dopinggroepen.

Hardnekkige gebruikers
Uit het onderzoek komt naar voren dat de Nederlandse topsport ook in 2015 te maken heeft met een groep van (waarschijnlijk) hardnekkige dopinggebruikers. Het blijft belangrijk om structureel te blijven investeren in het versterken van de anti-dopingcultuur, door middel van opsporing, handhaving, informatie en educatie. De Dopingautoriteit laat haar dank uitgaan naar de topsporters die hun medewerking hebben verleend aan dit onderzoek.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.