Toekomstverwachting sportclubs kent grote verschillen

De toekomstverwachting van sportclubs is wordt minder optimistisch. De terugloop van het aantal leden baart de verenigingen de meeste zorgen.

Meer dan twee vijfde van de sportverenigingen (44%) ziet de toekomst van de club (zeer) zonnig in. Maar zo’n 10% ziet deze juist somber in en vreest dat de club over tien jaar niet meer bestaat.

 

Deze 10% betekent een sterke toename ten opzichte van 2009. Toen was nog maar zo’n 6% van de verenigingen somber over de toekomst, zo bericht het Mulier Instituut.

Clubs minder optimistisch

Vooral kleine clubs met 100 leden of minder en clubs zonder eigen accommodatie, vrezen voor hun voortbestaan. De algemene trend is de toekomstverwachting van sportclubs wat minder optimistisch wordt. De terugloop van het aantal leden baart clubs de meeste zorgen.

 

Grote verschillen in toekomstverwachting sportclubs

Grote verschillen in toekomstverwachting sportclubs

Omgevingsfactoren

Verenigingen wijzen hiervoor naar de omgevingsfactoren zoals de vergrijzing. Maar ook de individualisering en een afnemende populariteit van hun sport zijn van belang. Maar ook de clubs die de toekomst (zeer) zonnig inzien, staan voor uitdagingen.

In het bijzonder daar waar het gaat om de bemensing met vrijwilligers en de accommodatie. Deze clubs zoeken op een andere manier ondersteuning dan de verenigingen met een somber toekomstbeeld. Deze laatste groep heeft vooral moeite om nieuwe leden te werven en/of hun leden vast te houden.

Het is voor gemeenten zinvol om in het beleid voor de verenigingsondersteuning, rekening te houden met het toekomstbeeld van de lokale clubs en de uitdagingen waar zij in de komende jaren voor staan.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.