31% van Tilburgse clubs is maatschappelijk actief

31% van Tilburgse clubs is maatschappelijk actief

Eén op de drie Tilburgse clubs (31%) is maatschappelijk actief. Deze sportclubs organiseren naast het reguliere sportaanbod voor de leden, ook activiteiten voor niet-leden.

 

Drie kwart van de Tilburgse clubs heeft in de afgelopen twee jaar aan één of meer maatschappelijke initiatieven meegewerkt. Dit concludeert het Mulier Instituut.

Maatschappelijke activiteit

Het Mulier Instituut onderzocht de maatschappelijke activiteit en organisatiekracht van de Tilburgse clubs. In de derde Verenigingsmonitor Tilburg werden de ledenontwikkeling, het beleid, de financiën, het (vrijwilligers)kader en de accommodatie(s) van deze clubs beoordeeld.

Organisatiekracht Tilburgse clubs

Deze onderdelen vormen samen de organisatiekracht van een sportclub. Maar er is ook gekeken naar de maatschappelijke activiteit, de communicatie en de ondersteuning. Andere resultaten van deze Verenigingsmonitor Tilburg zijn:

• De organisatiekracht van de Tilburgse verenigingen is sinds 2014 toegenomen. Bijna drie op de vijf clubs (57%) heeft voldoende tot een goed organisatiekracht;
• Twee derde van de clubs (68%) beschikt over voldoende vrijwilligers. Met name de kleine verenigingen (90%) hebben daarmee weinig problemen;
• Drie op de vijf clubs (62%) huren de sportaccommodatie van de gemeente Tilburg. Van deze clubs is 65% (zeer) tevreden over de bereikbaarheid, (63%) over de beschikbaarheid en (63%) over de sociale veiligheid van de accommodatie;
• De meest effectieve communicatie kanalen zijn volgens de clubs e-mail (54%), Facebook (45%) en de clubwebsite (37%).
De clubs hebben behoefte aan ondersteuning op het gebied van werving en selectie van vrijwilligers (38%), ledenwerving (34%) en werving van sponsors en adverteerders (25%).

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant