Sportvrijwilliger vaak mannelijk en hoog opgeleid

Circa de helft van de Nederlandse bevolking doet vrijwilligerswerk, zo valt te lezen in de nieuwste rapportage van het CBS ‘Sociale samenhang, wat ons bindt en verdeelt‘. Dat is vergelijkbaar met het cijfer in 2012 en 2013. Ook al jaren stabiel is de koppositie van de sportvrijwilliger.

De helft van de Nederlanders doet vrijwilligerswerk, vergelijkbaar met het cijfer in 2012 en 2013. De sportvrijwilliger (vaak mannelijk en hoog opgeleid) neemt hier al jaren de koppositie in.Ondanks berichten over en toenemend consumentisme in de sport, blijft het aandeel actieve vrijwilligers nagenoeg gelijk.

Wie is die sportvrijwilliger?

Al sinds 2000 ligt het percentage actieve vrijwilligers stabiel rond de 15%. De sport wordt daarbij gevolgd door school (11%) en verzorging (9%). Maar wie zijn de vrijwilligers in de sport? En verschilt de sportvrijwilliger van andere vrijwilligers?

Actieve jongvolwassenen

Landelijk is het aandeel mannelijke en vrouwelijke vrijwilligers gelijk (beide 48%). In de sport zijn de vrouwelijke vrijwilligers met 12% ondervertegenwoordigd. De jongvolwassenen (15-25 jaar) zijn relatief zeer actief als sportvrijwilliger (21%) en ook is een relatief hoog aandeel 45-55 jarigen in de sport als vrijwilliger actief. Voor de senioren geldt het tegenovergestelde. Vanaf 55 jaar zijn vrijwilligers in de sport (sterk) ondervertegenwoordigd ten opzichte van andere domeinen.

Hoogste inkomensklasse

In vergelijking met andere vrijwilligers zijn sportvrijwilligers vaker hoogopgeleid (22% HBO en 20% WO) en aanzienlijk minder vaak niet-westers allochtoon (6%). Sportvrijwilligers zijn bovendien relatief vaak (20%) afkomstig uit de hoogste inkomensklasse. Voor al deze groepen geldt dat deze onder- en oververtegenwoordiging niet alleen in de sport zichtbaar is – zo zijn lage inkomens en niet-westerse allochtonen minder vaak als vrijwilliger actief – maar dat deze verschillen worden uitvergroot in de sportwereld.

In 10 jaar niets veranderd

Deze situatie is niet nieuw. In beschreef de Rapportage Sport 2006 (SCP) dat het groeiende aandeel vrouwen, ouderen en allochtonen in de sport (nog) geen gevolgen had voor de ondervertegenwoordiging van deze groepen in vrijwilligerswerk en bestuurssamenstelling. Die situatie is tien jaar later onveranderd. Niet alleen zijn dezelfde groepen ondervertegenwoordigd als vrijwilligers, het is in de sport zelfs sterker het geval dan in andere domeinen van vrijwilligerswerk.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant