Rapport Sportverenigingen in krimpkernen verschenen

Het rapport Sportverenigingen in krimpkernen beantwoordt de motie van het CDA Tweede Kamerlid mevrouw Bruins Slot waarin werd gevraagd om inzicht in het belang van sportverenigingen voor de leefbaarheid in krimpkernen, de mate waarin zij verdwijnen en de achtergronden daarvan.

Het rapport Sportverenigingen in krimpkernen geeft inzicht in het belang van sportclubs voor leefbaarheid in de krimpkernen en de mate waarin deze verdwijnen.Het Mulier Instituut heeft samen met het NISB de gesprekken met de focusgroepen gevoerd.

Onderzoeksvragen
Er zijn twee centrale onderzoeksvragen geformuleerd t.w. i
n welke mate is sprake van het verdwijnen van sportverenigingen uit krimpkernen en indien hier sprake van is, welke oorzaken zijn hiervoor dan aan te wijzen en wat is het belang van de aanwezigheid van sportverenigingen voor de leefbaarheid in krimpkernen? Hieronder is het antwoord op deze vragen opgenomen en wordt een toekomstperspectief geschetst.

Verschillen
Sportverenigingen zijn nog altijd goed vertegenwoordigd in krimpkernen en blijken niet in grotere mate verdwenen te zijn uit krimpkernen. Wel zijn verschillen tussen sporttakken zichtbaar. Voetbalverenigingen en tennisverenigingen lijken zich staande te houden maar volleybal- en gymnastiekverenigingen worden hier vaker dan gemiddeld opgeheven. De oorzaak is doorgaans een teruglopend ledenaantal.

Fusies
Met name sporten die alleen bij de jeugd populair zijn hebben het moeilijk in krimpregio’s. Om in de sportverenigingen in krimpkernen voldoende leden te hebben om de sportactiviteiten op de gewenste wijze door te laten gaan, blijken verenigingen open te staan voor fusies, waardoor het aantal verenigingen afneemt maar verenigingen gemiddeld genomen meer leden tellen.

Bestaansrecht
Verenigingen die onvoldoende inspelen op de wensen van de inwoners, verliezen hun positie en op termijn hun bestaansrecht. Inwoners identificeren zich niet meer met de club en geven de voorkeur aan andere ontmoetingsplekken buiten de dorpsgrenzen, of voor andere activiteiten. Als de gemeenschap nog achter de sportvereniging staat, dan ontstaan vaak initiatieven om deze of onderdelen daarvan te behouden.

Belangrijker
Sportverenigingen in krimpkernen moeten weten aan te sluiten op de wensen van de inwoners en hen kunnen samenbrengen. Een sportvereniging weet zich door zelforganisatie meestal langer staande te houden dan onderwijsvoorzieningen of winkels. Naar mate andere voorzieningen uit krimpkernen verdwijnen, worden sportverenigingen steeds belangrijker voor de sociale cohesie en de leefbaarheid.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.