Sportuitgaven gemeenten van 2014 op 2015 afgenomen

De sportuitgaven door gemeenten zijn tussen 2014 en 2015 met 1% afgenomen

De (netto) sportuitgaven van gemeenten zijn tussen 2014 en 2015 met 1% afgenomen tot 1,21 miljard euro. Het is voor het eerst dat zo’n afname is vastgesteld. Dit concludeert het Mulier Instituut op basis van analyses op jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten.

 

In een tijd van bezuinigingen zijn de uitgaven aan sport door gemeenten sinds 2010 wel enigszins gegroeid. Ook in vergelijking met andere vrijetijdsuitgaven springt sport er goed uit.

Onderlinge verschillen

Het Mulier Instituut constateert verder dat de uitgaven aan sport tussen gemeenten sterk verschillen. Gemiddeld geeft een gemeente per inwoner 64,50 euro uit aan sport. Maar gemeenten met meer dan 100.000 inwoners geven per inwoner aan sport tussen 11 tot 14 euro meer uit.

Dat verschil zit ‘m vooral in de regionale functie van grote gemeenten. Deze houden meer regionale atletiek- en zwemaccommodaties (50-meter baden) en regionale trainingscentra in de lucht.

Beeld en werkelijkheid

Gemeenten hebben er moeite mee om hun sportuitgaven goed in te schatten. Bij veel gemeenten die een toename van de uitgaven meldden, concludeert het Mulier Instituut in werkelijkheid een afname. Forse bezuinigingen op een post zoals sportstimulering, hebben misschien minder gevolgen, maar deze kunnen het beeld wel vertekenen.

En bezuinigingen kunnen ook pas jaren later in de sportuitgaven zichtbaar worden vanwege de lopende contracten, compensaties, etc.

Werkelijke sportuitgaven versus begrote uitgaven

Over de periode 2010-2015 zijn de werkelijke sportuitgaven zo’n 4% hoger dan de begrote uitgaven voor een bepaald jaar. Het Mulier Instituut verwacht dat dit ook voor 2016 zo zal zijn. Daarmee zouden de uitgaven dan op hetzelfde niveau uitkomen als in 2015.

In dat jaar gaf bijna een derde van de gemeenten meer uit dan begroot. Circa de helft besteedde ongeveer evenveel en een vijfde van de gemeenten gaf minder uit dan begroot.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.