Sportplusverenigingen helpen Rotterdam vooruit

De gemeente Rotterdam vergroot met het Sportplusprogramma de maatschappelijke rol van sportplusverenigingen in de stad. Dit programma van Rotterdam Sportsupport is één van de maatregelen die staat in het gemeentelijke Uitvoeringsprogramma Sport 2011-2014.

Onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut toont aan dat Rotterdam met het Sportplusprogramma, de maatschappelijke rol van sportplusverenigingen vergroot.In grote lijnen zijn er twee manieren waarop sportverenigingen een bredere maatschappelijke ‘Sportplus’ rol op zich kunnen nemen.

Activiteiten aanbieden
Een gemeente kan maatschappelijke activiteiten, zoals sporttrajecten voor risicojeugd aan te bieden. Daarnaast kunnen sportverenigingen maatschappelijke organisaties attenderen op de mogelijkheden om samen te werken, bijvoorbeeld door cliënten van jeugdzorg organisaties stage te laten lopen bij de sportverenigingen.

Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt de uitwerking van het Sportplusprogramma en geeft elk jaar aanbevelingen voor de doorontwikkeling. In dit programma wordt de ontwikkeling door de jaren heen in kaart gebracht en wordt ook gekeken naar manieren waarop de activiteiten van Sportplusverenigingen, na de afronding van dit programma, vastgehouden en uitgebreid kunnen worden.

Conclusies en aanbevelingen
De belangrijkste conclusies uit vier jaar onderzoek naar het Sportplusprogramma zijn:

  1. Bij de Sportplusverenigingen zijn de maatschappelijke activiteiten vaak geïnitieerd door de vereniging. De kans op voortduring is het grootst indien een organisatie in de sociale sector mede in deze activiteit investeert, niet uitsluitend in geld maar evengoed in de inzet van menskracht.
  2. Op diverse beleidsterreinen inclusief Wmo kunnen sport- en beweeginterventies op sportverenigingen een alternatief zijn voor bestaande interventies. Hoewel de maatschappelijke activiteiten van de Sportplusverenigingen zich op alle beleidsterreinen begeven, blijken alleen vanuit stedelijk jeugd- en het re-integratiebeleid, programma’s met sportverenigingen te zijn ontwikkeld. Vanuit het Wmo-beleid en het gezondheidsbeleid vindt investering plaats in bijvoorbeeld buurtsportcoaches.
  3. De kans van slagen van maatschappelijke activiteiten van sportverenigingen is het grootst indien:
    • de vereniging ondersteuning krijgt bij het verzorgen van de voorwaarden voor eventuele effecten;
    • een maatschappelijke partij, zoals jeugdzorg, een onderwijsinstelling of eerstelijnszorg, (mee-) investeert in de activiteit;
    • er financiering is voor de ontwikkeling van het project en mogelijk ook borging
  4. Zeker 69 Rotterdamse sportverenigingen kunnen en willen één of meerdere maatschappelijke activiteiten ondernemen. Hiermee is het Sportplusprogramma een integraal onderdeel geworden van het werk van Rotterdam Sportsupport.
Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant