Verenigingsondersteuning Sportplein Groningen

Sportplein Groningen heeft o.a. aan Bake Dijk, onderzoeker aan het USBO en het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen, gevraagd om samen met Hans Slender en Ingmar de Vries, de effectiviteit van de verenigingsondersteuning in de provincie Groningen te onderzoeken.

Sportplein GroningenVerenigingsondersteuning
Om de sportverenigingen in Noord-Nederland vitaler te krijgen en/of houden, speelt verenigingsondersteuning een cruciale rol. Het is voor Sportplein Groningen echter onduidelijk in hoeverre de verenigingsondersteuners voldoende toegerust zijn om te anticiperen op de ontwikkelingen die gaande zijn.

Behoeften en bekendheid
Ook is niet helder waar de behoeften van verenigingsondersteuners liggen als het gaat om scholing, kennisdeling en het ontwikkelen en toetsen van nieuwe interventies. Daarnaast valt de bekendheid van het aanbod aan verenigingsondersteuning ook nog te verbeteren.

Sportstimulering
Uit focusgroepen en interviews met aan het Sportplein Groningen gerelateerde verenigingsondersteuners en een aantal Groningse gemeenten, komt naar voren dat verenigingsondersteuning veelal gericht is op sportstimulering. Ondersteuning op het gebied van besturen en managen van verenigingen vindt over het algemeen weinig plaats.

Vraag en aanbod
Het is voor alle verenigingsondersteuners lastig in te schatten in hoeverre zij sportverenigingen aan- of vraaggestuurd moeten ondersteunen. Ondersteuners van Huis voor de Sport neigen naar meer aanbodgerichte ondersteuning en ondersteuners van sportbonden meer naar vraag gestuurde ondersteuning.

Geen meetbare doelen
Er vindt weinig structurele samenwerking plaats tussen de verenigingsondersteuners van Sportplein Groningen en er is weinig aandacht voor evaluatie van de effecten van verenigingsondersteuning. Enerzijds komt dit doordat het niet vaak voorkomt dat er concrete (meetbare) doelen worden afgesproken voordat een vereniging ondersteunt gaat worden. Anderzijds ligt de nadruk niet op het inzichtelijk maken van de effectiviteit van interventies in de werkzaamheden van de verenigingsondersteuners.

Aanbevelingen
De verenigingsondersteuners geven ten slotte aan dat zij hun kennis graag willen ontwikkelen op meerdere terreinen. Het inzichtelijk maken van het netwerk van verenigingsondersteuners of meer kennis op doen van procesondersteuning zijn twee van deze wensen. Om de effectiviteit van verenigingsondersteuning te vergroten, worden aanbevelingen gedaan op het gebied van afstemming, kennisborging en -deling en het ontwikkelen van een brede visie.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant