Sportdeelname van de jeugd en hun clublidmaatschap

Bij jongeren is de sportdeelname tussen 2003 en 2017 iets toegenomen maar bij kinderen is deze en het clublidmaatschap vrijwel onveranderd.

Smartphones en tablets worden vaak gezien als bedreiging voor de sportdeelname van de jeugd. Maar vergelijking van deelnamecijfers uit 2003 met die uit 2017 laat zien dat deze constant is gebleven.

Afgenomen motorische vaardigheden van kinderen heeft weinig van doen met hoe vaak zij sporten. Die gaat meer over minder buiten spelen en minder naar school lopen of fietsen.

Twee onderzoeken vergeleken

Voor sport bestaat geen langlopend onderzoek dat betrouwbaar en vergelijkbaar deze historische ontwikkeling heeft vastgelegd. In het factsheet Sportdeelname en lidmaatschap sportclubs jeugd heeft het Mulier Instituut de sportdeelnamecijfers voor kinderen (6-11 jaar) en jongeren (12-17 jaar) geanalyseerd. Het instituut vergeleek hiervoor twee grootschalige, landelijke onderzoeken uit 2003 en 2017.

Clublidmaatschap kinderen gelijk gebleven

Het percentage kinderen dat sportte was in beide meetjaren met zo’n 85% hetzelfde. Bij jongeren groeide de sportdeelname enigszins van 80% in 2003 naar 85% in 2017. Ook het clublidmaatschap bij kinderen bleef in 2003 en 2017 met 64% gelijk.

Clublidmaatschap jongeren teruggelopen

Bij jongeren liep het lidmaatschap van een club terug van 69 naar 62%. Ook voor alle jongeren liep de deelname terug, van 56 naar 54%. Jongeren zijn overigens wel iets meer gaan sporten. Bij de groep jongeren is er dus sprake van een verschuiving van clubsport naar commerciële sportvormen. Daaronder wordt bewegen zoals fitness en ongeorganiseerd sporten zoals fietsen en pleintjesbasketbal geschaard.

Conclusies

Bij kinderen is de sportdeelname en het lidmaatschap van sportclubs tussen 2003 en 2017 dus weinig tot niets veranderd. Bij jongeren is de sportdeelname en de sportfrequentie daarentegen iets toegenomen. Zij werden alleen minder vaak lid van een sportverenigingen.

De verminderde motorische vaardigheden bij kinderen en jongeren hebben niet te maken met het feit dat zij minder sporten. Redenen voor het minder sporten kunnen wel zijn:

– de kwaliteit van de sport zelf
– de van andere beweegvormen zoals buiten spelen en lopen of fietsen naar school

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant