Sportdeelname in gemeenten beperkt bij te sturen

Bij sommige gemeenten is de sportdeelname minder dan bij andere. De bevolkingssamenstelling blijkt bepalend te zijn voor de sportiviteit van een gemeente.

In de meeste gemeenten sport iets meer dan 50% van de inwoners elke week. Maar in sommige gemeenten is de sportdeelname een stuk minder. De bevolkingssamenstelling blijkt bepalend te zijn voor de sportiviteit in een gemeente.

Uit onderzoek is gebleken dat in gemeenten met hoog opgeleide, jonge en gezonde inwoners, de sportdeelname het hoogste is.

Dit stelt het Mulier Instituut dat, op basis van een gezondheidsenquête van het CBS, de verschillen in sportdeelname tussen Nederlandse gemeenten onderzocht. Uit het onderzoek kwamen o.m. de volgende bevindingen naar voren:

 In het algemeen sporten kinderen in gemeenten meer dan volwassenen;
 De leeftijdsopbouw van een gemeente is daarom bepalend voor de sportdeelname;
 Belangrijk is ook het opleidingsniveau in een gemeente. Als dat niveau hoog is, dan is het aantal sporters groter;
 Als een gemeente relatief veel inwoners met een beperking en/of een niet-westerse achtergrond heeft, dan blijft de sportdeelname achter.

Voorzieningen

Een groot deel van de wekelijkse deelname vindt niet in door gemeenten gesubsidieerde voorzieningen plaats. Denk aan sporten en bewegen in de openbare ruimte zoals wandelen, fietsen en hardlopen. Sommige gemeenten bieden ook minder mogelijkheden voor ‘buitensport’, bijvoorbeeld vanwege de ligging in een industrieel gebied.

Beperking invloed gemeente

In een gemeente met een hoog opgeleide, jonge, gezonde bevolking met relatief minder mensen van niet Nederlandse herkomst, is de sportdeelname dus het hoogste. Door het belang van deze kenmerken worden de mogelijkheden voor gemeenten om deze deelname te beïnvloeden, sterk beperkt.

Gemeenten kunnen deze deelname wel bijsturen, door het sportaanbod goed af te stemmen op de bevolkingssamenstelling of de behoefte. Maar ook gerichte stimulering van specifieke groepen, zoals kinderen die in armoede opgroeien, is mogelijk.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant