Hoe effectief is het sportbeleid van gemeenten

Gemeentelijk sportbeleid heeft doorgaans als doel om de gezondheid en participatie te bevorderen maar zo'n 85% van het sportbudget gaat op aan accommodaties.

Gemeentelijk sportbeleid heeft doorgaans als doel om de gezondheid en sociale participatie te bevorderen. Toch geven gemeenten zo’n 85% van het lokale sportbudget uit aan accommodaties.

 

“Een logische relatie tussen de beleidsdoelen en -activiteiten en de inzet van middelen ontbreekt”, stelt dr. Remco Hoekman, onderzoeker bij het Mulier Instituut.

Meer reflectie op z’n plaats

Hoekman promoveerde op 4 oktober jl. aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij proefschrift had als onderwerp de verschillen in sportdeelname en de invloed hierop van sociale factoren en lokaal sportbeleid.

In zijn proefschrift schrijft Hoekman dat meer reflectie op het sportbeleid op zijn plaats zou zijn. Volgens hem vindt monitoring en evaluatie van lokaal beleid maar beperkt plaats. “Het is dan ook onduidelijk of doelen wel worden gerealiseerd.”

Doelen en inzet

Volgens Hoekman is er ook sprake van een mismatch tussen de doelen van het sportbeleid en de inzet van middelen. “Gemeenten willen vooral de gezondheid van inwoners en sociale participatie bevorderen, terwijl zo’n 85% van het lokale sportbudget in accommodaties wordt gestoken.”

“Dit vraagt om een kritische blik op de financiering van het sportbeleid in relatie tot de maatschappelijke doelen die in dat beleid worden gesteld.”

Effecten van sportbeleid

Hoekman plaatst in zijn proefschrift kanttekeningen bij de effecten van sportbeleid. Volgens hem zijn de sociale factoren belangrijk als het gaat om de verschillen in sportdeelname. “De deelname in ‘lage status wijken’ en bij lage inkomensgroepen, lager opgeleiden en ouderen, blijft achter.”

Om de deelname verhoogd te krijgen, adviseert hij gemeenten om een doelgroepenbeleid te hanteren. Hierbij kunnen omgevingssystemen onderdeel uitmaken van interventies of beleidsprogramma’s. En dat kan weer het effect op het gedrag van het individu vergroten.

Hoekman denkt dat zo de betekenis van het lokale sportdeelnamebeleid kan worden vergroot. Maar een doelgroepenbeleid kan ook de waarde van sport voor bepaalde groepen verhogen, zoals voor kinderen die in armoede opgroeien en mensen met een beperking.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant