Whitepaper voor sportbehoud jeugd in SES-wijken

Jeugd tussen de 4-12 jaar in SES-wijken komt minder in aanraking met sport en bewegen. Ook hun ouders sporten vaak niet of minder.

Jeugd tussen de 4-12 jaar uit SES-wijken doet minder aan sport dan het landelijk gemiddelde. Niet meer dan 30% van de kinderen uit deze wijken neemt deel aan georganiseerde sport.

 

Jeugd tussen de 4-12 jaar uit gezinnen met een laag inkomen komen minder in aanraking met sport en bewegen. Ook hun ouders sporten vaak niet of minder.

SES-wijken

In de zogenaamde lage SES (Sociaal Economische Status) wijken zijn ook minder sport- en beweegfaciliteiten. In een onlangs verschenen whitepaper staat hoe jongeren in deze wijken aan het sporten en bewegen te krijgen zijn.

Het RIVM omschrijft een lage SES als mensen of huishoudens met een laag inkomen en/of opleidingsniveau. Eén op de negen kinderen tussen 0-17 jaar, groeit op in zo’n huishouden. Dit komt volgens het CBS neer op ruim 292.000 minderjarigen in 2016.

Naast het inkomen en opleidingsniveau, kunnen ook omgevingsfactoren de SES bepalen. Indien wijken als lage SES-wijken worden benoemd, wonen er voornamelijk lage SES huishoudens.

Effecten van sport

Uit onderzoek blijkt dat sport en bewegen juist voor deze groep kinderen positieve effecten heeft, zoals:

het leren kennen van leeftijdsgenoten en het opdoen van vriendschappen;
 het aanbrengen van structuur in het dagelijkse leven;
van normen en waarden in de sport en de maatschappij leren;
 het ontwikkelen en verbeteren van fysieke en mentale gezondheid;
de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van kinderen;

Werkzame elementen

In Nederland worden veel sport- en beweeginterventies ontwikkeld voor de doelgroep 4-12 jarigen uit lage SES-wijken. Het is echter wel van belang om precies te weten welke algemene en specifieke elementen daarin het beste werken.

Op basis van literatuur, interventies en praktijk-ervaringen, is onderzocht wat goed werkt om de doelgroep jeugd van 4 tot 12 jaar in lage SES-wijken te behouden bij sport- en beweeginterventies. Hierbij werden maar liefst 20 elementen gevonden die alle in de whitepaper beschreven staan.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant