Leeuwarden heeft stabiel sportaccommodatiebestand

In de ruimtebehoefte van Leeuwarden zijn noch voor de binnen- noch voor de buitensport overschotten of tekorten te verwachten. Dat concludeert het Mulier Instituut, dat de ruimtebehoefte in de Friese hoofdstad voor voetbal, hockey, korfbal, honk-/softbal, rugby, atletiek en kaatsen heeft onderzocht.

De gemeente Leeuwarden en haar kleine kernen hebben een stabiel sportaccommodatiebestand concludeert het Mulier Instituut naar aanleiding van onderzoek.Sportpark Wiarda
Alleen op sportpark Wiarda, in de uitbreidingswijk Nieuw-Zuid, ligt een uitdaging voor de gemeente want het sportpark komt nu al één kunstgras- en één natuurgrasveld tekort voor voetbal en dat tekort zal toenemen. Het advies is om sportparken in de buurt – een deel van – deze druk te laten opvangen omdat de uitbreidingsmogelijkheden beperkt zijn.

Niet afstoten
Sinds de gemeentelijke herindeling bestaat Leeuwarden uit een grote stedelijke kern met een aantal kleine kernen. De sportvoorzieningen in de kleine kernen hebben vaak een belangrijke maatschappelijke functie. De gemeente hecht daarom belang aan het voortbestaan van deze voorzieningen. Dit betekent dat, hoewel het aantal voetbal- en korfbalvelden in de kleine kernen zou kunnen worden verminderd, wordt geadviseerd om voorlopig geen sportparken af te stoten.

Sporthallen
Het blijkt niet direct noodzakelijk om in de gemeente een sporthal te realiseren of te sluiten. Het aantal sporthallen is relatief hoog maar deze blijken ook frequent te worden gebruikt. Het is wel van belang om te blijven monitoren hoe de bezetting van de verschillende hallen zich verder ontwikkelt en welke mogelijkheden er zijn om de bezetting te verhogen. In de kleine kernen dreigen gymzalen te verdwijnen als aangesloten scholen moeten sluiten. Geadviseerd wordt om in de gaten te houden of sluiting van gymzalen geen negatieve gevolgen heeft voor andere gebruikers zoals sportverenigingen.

Eindrapport
De tussentijdse resultaten van het onderzoek zijn tijdens een sportontmoeting in Leeuwarden gepresenteerd. Ruim 80 deelnemers hebben de gelegenheid gekregen om hun vragen en opmerkingen kenbaar te maken die door het Mulier Instituut in het eindrapport zijn opgenomen dat in het voorjaar van 2015 aan de gemeenteraad van Leeuwarden zal worden overhandigd.


Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.