65-plussers op clubs gebaat bij speciaal sportaanbod

Bestuurders van veel amateur-sportclubs denken vaak nog dat een speciaal sportaanbod voor 65-plussers op hun club helemaal niet nodig is.

Eén op de zes leden van een sportvereniging zit al in de doelgroep 65-plussers. Dat is een flinke toename sinds 2009 en 2012 waarin maar één op de tien leden ouder was dan 65 jaar.

 

Bestuurders van sportclubs denken vaak nog dat een speciaal sportaanbod voor 65-plussers helemaal niet nodig is.

Geen speciaal aanbod

Circa 90% van de clubbestuurders geeft aan dat – in elk geval een deel van – hun 50-plus leden actief op de club sport. Bij zo’n 80% van de verenigingen vervullen 50-plus leden ook vrijwilligersfuncties.

Ouderen sporten meestal mee in het reguliere sportaanbod. Vier op de vijf clubs biedt heeft geen speciaal sportaanbod voor 50-plussers.

Verenigingspanel

Clubs met veel oudere leden zijn vaker kleiner en zij bieden individuele takken van sport aan. Het zijn sportclubs fiets-, biljart- en golfclubs (individueel), jeu de boules en tennis (semi-individueel) en bridge- en bowlsclubs (teamsport).

Dit concludeert het Mulier Instituut dat via het verenigingspanel van sportclubs (n=450) vragen stelde over de mate waarin ouderen betrokken zijn bij de club.

Wensen van de doelgroep ouderen

Nederland vergrijst steeds meer en sneller. Clubs zullen zich voor het behoud van het ledental dus actiever moeten (gaan) richten op de doelgroep 65-plussers.

Om hun bestaansrecht te behouden zullen zij zich daarom moeten verdiepen in de specifieke wensen en mogelijkheden van deze groeiende doelgroep.

Gaan en blijven sporten

Maar zowel onderzoek als de praktijk toont aan dat een gericht sportaanbod en goede begeleiding, ouderen kan stimuleren om te gaan of te blijven sporten.

En dat terwijl sportclubs nu nog vaak denken dat een speciaal sportaanbod voor ouderen niet nodig is. Klik hier om het factsheet ouderen in de sportvereniging te lezen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.