Sportaanbod groeit overal behalve bij sportverenigingen

Bewegen in de openbare ruimte wordt steeds populairder en het sportaanbod in Nederland groeit. Maar die groei gaat voorbij aan de sportclubs.

Het sportaanbod in Nederland groeit maar niet bij sportverenigingen. Bewegen in de openbare ruimte is steeds populairder. En dit segment is bijna volledig gefinancierd door lokale overheden.

 

Het Brancherapport Sport van de Nederlandse Sportraad is verschenen. Het rapport schetst het beeld van de omvang en de staat van financiering van de sportbranche.

Ledental al jaren stabiel tot licht dalend

Het blijkt dat de sportsector als geheel gegroeid is en dat het aanbod nu diverser is. Maar de sportclubs merken niet veel van die groei want hun ledental was de afgelopen jaren ‘stabiel tot licht dalend’.

Wel gingen er meer Nederlanders sporten via fitness-, yoga- en/of bootcamp-aanbieders. En ook het ‘ongeorganiseerde’ segment, zoals wandelen, groeide.

Iets meer dan de helft van de Nederlanders doet minstens één keer per week iets sportiefs. Opvallend is dat de groep sportende 65-plussers groeide terwijl het aandeel jongeren juist afnam.

Meer welvaart en minder tijd

Meer welvaart en minder tijd zouden de verschuiving van de afgelopen tien jaar verklaren. Nederlanders willen steeds vaker ongebonden sporten. Zij stellen zich liever als klant op dan als lid.

Ook het aantal vrijwilligers bij sportclubs neemt af. Het aandeel sport dat de clubs organiseren, bedraagt 23%. Het percentage sporters in de openbare ruimte, dus zonder een sportaanbieder, is twee keer zo groot.

Gemeenten financieren sportaanbod

Sportclubs zijn vaak voor een flink deel afhankelijk van steun van de gemeente. Zo’n 40% van hun financiering (bijna 1 miljard euro) komt van gemeenten. Het grootste deel van dit geld zit in de sportaccommodaties die gemeenten de clubs ‘niet-kostendekkend’ ter beschikking stellen.

De sporters betalen het groeiende commerciële sportaanbod voor 80% zelf. De ongeorganiseerde sport is bijna geheel afhankelijk van gemeentegeld. Gemeenten betalen daarvoor 1,1 miljard euro in de vorm van de aanleg en onderhoud van de openbare ruimte.

Sociale infrastructuur

VSG-directeur André de Jeu betreurt de daling van het aantal leden bij de sportclubs. “Mensen die lid zijn van een vereniging sporten over het algemeen vaker dan mensen die geen clublid zijn. En een sportvereniging heeft een sociale infrastructuur die hard nodig is”, zo stelt De Jeu.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.