SGG aanpak sportclubs kwestie van lange adem

De meeste grote sportbonden pakken SGG actief aan maar het blijft voor hen lastig om SGG-beleid bij de sportclubs te agenderen en activeren.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) in de samenleving en binnen de sport blijft actueel. Daarom inventariseerde het Mulier Instituut de stand van zaken rond de aanpak van SGG door sportbonden.

 

Dit factsheet van de inventarisatie is een rapportage van gesprekken met betrokkenen van dertien Olympische sportbonden.

Aanpak van SGG

Nadat het rapport van de commissie De Vries openbaar werd, is NOC*NSF aan de slag gegaan met de aanpak van SGG. Zo is o.a. het Centrum Veilige Sport Nederland opgericht. Hier kunnen sporters terecht met vragen, meldingen, ondersteuning en informatie over SGG.

Preventie en meldingsprocedures

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste grote sportbonden zich al actief bezighouden met het tegengaan van SGG. Zij hebben alle stappen gezet, zowel op het vlak van preventie als rond de meldingsprocedures. Het blijft voor bonden lastig om dit beleid bij de clubs te agenderen en hen aan te zetten tot actie.

De ene sportbond wil wel beduidend meer dan de andere. Dit heeft te maken met het belang dat een sportbond aan dit thema hecht. Maar ook met de tijd en middelen die sportbonden hiervoor tot hun beschikking hebben.

Informeren en stimuleren

Sportbonden informeren en stimuleren de clubs maar dwingen niets af. Zij sturen de bestuurders nieuwsbrieven en organiseren bijeenkomsten. Daarnaast adviseren zij over de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en de aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon (VCP). Door steeds over ongewenst gedrag te communiceren, hopen de bonden dat het thema bij de clubs onder de aandacht blijft.

Aanbevelingen

Uit de bevindingen volgen een aantal aanbevelingen:

– verbeter de rolverdeling tussen alle organisaties bij de behandeling van SGG-incidenten;
– verbeter bij de afhandeling van incidenten de begeleiding van en communicatie naar slachtoffers;
– evalueer of en in hoeverre bestuurders van clubs de huidige aanpak gebruiken;
– inventariseer of clubs behoefte hebben aan aanvullende informatie om SGG-beleid beter te borgen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.