Ruim sportaanbod in de maatschappelijke opvang

Nederland kent een ruim sportaanbod binnen instellingen voor maatschappelijke en vrouwen-opvang

Op 5 juni is door het Verwey-Jonker Instituut het resultaat gepresenteerd van het onderzoek naar sporten en bewegen in de opvang. De belangrijkste uitkomst blijkt dat steeds meer instellingen een sport- en beweegaanbod hebben voor hun cliënten.

Al zo’n 90% van de instellingen maatschappelijke en vrouwenopvang hebben een sportaanbod.

Meedoen! in de opvang

In 2010 startte de Federatie Opvang het door het ministerie van VWS gesteunde programma ‘Meedoen!‘. Een belangrijke pijler van dit programma is sport en bewegen. Het programma was bestemd voor ruim 66.000 mensen in de opvang. Van deze groep zaten meer dan 14.000 jongeren tot 23 jaar. Het doel van het programma was om sport en bewegen onderdeel te laten worden van de begeleiding door professionals.

Hoofdredenen

Sport en bewegen is voor mensen in de opvang van belang om 5 hoofdredenen:

 • – verbetering van de gezondheid, zowel mentaal als fysiek;
 • – het doorbreken van een sociaal isolement
 • – versterking van het zelfbeeld
 • – ontwikkeling van een betere kwaliteit van leven en
 • – een positievere houding t.o.v. mensen in de opvang die actief zijn

Sporten meer ingebed

Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht ook de trends en ontwikkelingen rond bewegen in de opvang. Het programma Meedoen! blijkt steeds sterker ingebed in de instellingen voor opvang. En steeds meer instellingen zetten hiervoor speciale medewerkers in en hebben een apart sportbudget.

Ook is er binnen de instellingen meer draagvlak voor (het belang van) sporten en bewegen. Zij werken daarvoor ook steeds vaker samen met sportclubs, fitnesscentra en andere sportaccommodaties.

Vijf knelpunten

Maar er zijn ook knelpunten voor het aanbieden van sport zoals onvoldoende budget en de motivatie van cliënten. Daarom worden er 5 aanbevelingen gedaan:

 1. 1. Zorg samen met een sportaanbieder voor een positieve sociale omgeving;
 2. 2. Zorg ervoor dat sport en bewegen een onderdeel wordt van ieder behandelplan;
 3. 3. Zorg voor kennisdeling tussen de instellingen;
 4. 4. Benut het landelijke beleid en
  5. Ontwikkel sportieve methodes binnen de hulpverlening

  Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

  Partners

  SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant