Rotterdamse sportclubs willen verbouwen en besparen

De Rotterdamse sportclubs voorzien groei en willen graag verbouwen en energie besparen

Rotterdamse sportclubs hebben gemiddeld een vitaliteitsscore van 77 op een schaal van 0 tot 100. Een groot deel van de clubs zag het aantal leden de afgelopen jaren toenemen en verwacht dit de komende drie jaar ook.

 

De clubs voorzien wel knelpunten op het gebied van accommodatie en financiën. Dit blijkt uit onderzoek van Rotterdam Sportsupport waarin clubs zichzelf ieder jaar beoordelen.

Rotterdam Sportsupport brengt elk jaar de knelpunten en ambities van de clubs in kaart. Het onderzoek geeft ook inzicht in de mate waarin clubs het hoofd boven water kunnen houden. De resultaten worden ook gebruikt om de ondersteuning steeds beter af te stemmen op de behoeften en ambities van de clubs.

Toekomstbestendig

Zo’n 90% van de Rotterdamse sportclubs ziet zichzelf als een vitale vereniging die het hoofd boven water kan houden. Slechts 2%, vooral kleine clubs, maakt zich een beetje zorgen over de toekomst. De overige clubs denken dat hun voortbestaan niet in het geding is. De voornaamste doelstellingen van de clubs zijn:

 Groei en behoud van het aantal (jeugd)leden (46%)
 Verbetering en/of uitbreiding accommodatie (23%)
 Financieel gezond blijven of worden (17%)
 Ontwikkeling en doorstroming van de jeugd (17%)

Meer leden voor Rotterdamse sportclubs

Circa 40% van de clubs zegt dat het ledenaantal in de afgelopen drie jaar is gestegen en ongeveer een kwart heeft last gehad van een daling. Voor de komende drie jaar verwacht meer dan de helft van de clubs een stijging en minder dan 10% een afname.

Speciale doelgroepen

De helft van de Rotterdamse sportclubs is geïnteresseerd in het realiseren van een sportaanbod voor speciale doelgroepen zoals mensen met een beperking en ouderen. Het lukt echter slechts 51% van de clubs om ‘nieuwe’ doelgroepen via nieuw aanbod aan zich te binden.

Veilig sportklimaat

Ongeveer 89% van de clubs werkt actief aan een veilig sportklimaat via gedragsregels, een normen- en waardenbeleid en/of VOG’s. Zo’n 20% van de clubs beschikt over onvoldoende vrijwilligers zoals trainers, coaches en bestuursleden.

Accommodatie

Circa 69% van de clubs werkt samen met partijen zoals de gemeente, scholen en zorginstellingen. Ruim 50% van de Rotterdamse sportclubs wil de accommodatie verbeteren en toont interesse verbouwing en energiebesparing. Maar ook het beter benutten van de accommodatie wordt steeds belangrijker.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.