RIVM: voorkom weglekken of korrels in de bermgrond

RIVM

Het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden kan volgens het RIVM, schadelijk zijn. Onder meer voor het milieu in de directe omgeving van sportvelden. Uit de korrels kunnen stoffen lekken die in de bermgrond rond de velden terechtkomen en in de bagger in sloten.

 

Om het milieu te beschermen, beveelt het RIVM maatregelen aan om te voorkomen dat rubberkorrels in de bermgrond terechtkomen en stoffen via het drainagewater weglekken.

Kinderen en moestuinen

Slootwater en grondwater in de natuurlijke ondergrond zijn niet verontreinigd door rubbergranulaat. Dit water kan gebruikt worden om bijvoorbeeld moestuinen mee te besproeien. En spelende kinderen en huisdieren die per ongeluk bermgrond binnen zouden krijgen, lopen geen gevaar.

Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM rond 10 kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat. In het onderzoek is de kwaliteit van het milieu rondom de velden vergeleken met de milieukwaliteit rondom natuurgrasvelden.

Zink

Op diverse locaties overschreden de concentraties zink, kobalt en minerale olie de normen voor bodem en waterbodem. Het milieu is vooral gevoelig voor hoge concentraties zink. Maar voor de mens vormt zink echter geen gezondheidsrisico.

De schade voor het milieu ontstaat doordat rubberkorrels door mensen of apparatuur zoals bladblazers in de bermgrond terecht komen. Daarnaast lekken stoffen uit de korrels weg naar het regenwater dat via de sportvelden in de bodem terechtkomt.

Van daaruit wordt dit drainagewater via buizen afgevoerd naar een sloot. In het slootwater worden de concentraties zoveel verdund dat ze geen schade veroorzaken.

Slootbodem

Wel binden de meeste stoffen zich in het water aan deeltjes die als bagger neerslaan op de slootbodem. In die bagger zijn door her RIVM dus wel effecten gemeten. Kobalt, zink en minerale olie uit rubbergranulaat kunnen zich ook ophopen in de onderlagen van het kunstgrasveld. Van daaruit kunnen deze verder weglekken naar de omgeving.

De conclusies uit dit onderzoek worden grotendeels bevestigd door een studie van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA).

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant