Rapportage sport 2014 vandaag openbaar geworden

Uit de ‘Rapportage sport 2014‘ blijkt dat het aandeel Nederlanders dat wekelijks sport in 10 jaar met 4% is gestegen naar 56% in 2013. Circa 2/3 beweegt voldoende en 87% van is tevreden met het sport- en beweegaanbod in de buurt. Zo’n 11% blijkt maandelijks actief te zijn als sportvrijwilliger.

De Rapportage sport 2014 van het Sociaal en cultureel Planbureau SCP is vandaag openbaar gewordenOuderen, lager opgeleiden, mensen met slechtere gezondheid en inwoners uit buurten met een matige leefbaarheid, staan op achterstand.

Opleidingsniveau
Circa 56% van de Nederlanders sportte in 2013 wekelijks of vaker maar 25% deed niet of nauwelijks iets aan sport. Leeftijd, opleidingsniveau en gezondheid zijn hierbij belangrijke factoren. De verschillen tussen lager en hoger opgeleiden zijn toegenomen. Mensen met een matige of ernstige fysieke handicap zijn de afgelopen jaren meer aan sport gaan doen.

Tevreden
Circa 87% van de Nederlanders geeft aan tevreden te zijn over het lokale sport- en beweegaanbod, zoals het aantal wandel- en fietspaden in de buurt, de sportaccommodaties en de keuze uit voldoende sporten. Deze waardering hangt samen met de buurt waarin men woont: inwoners uit buurten met een positieve leefbaarheid zijn meer tevreden dan inwoners uit de buurten met een matige leefbaarheid.

Kampioen zitten
Steeds vaker kiezen sporters ervoor alleen te sporten of zelf een sportgroepje samen te stellen, een trend die ook in andere maatschappelijke sectoren zichtbaar is. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van de openbare ruimte en voor sportaccommodaties. Zo’n 2/3 van de Nederlandse bevolking beweegt voldoende volgens de beweegnormen. Ten opzichte van andere Europeanen bewegen Nederlanders veel maar tegelijkertijd zijn we kampioen ‘zitten’.

Ongewenst gedrag
De Rapportage sport 2014 schetst verder dat van regelmatige sporters of wedstrijdbezoekers 73% zich doorgaans veilig voelt op en rondom sportwedstrijden. Maar 38% heeft wel eens ongewenst gedrag ondergaan of gezien. Gedragsexcessen blijken vooral een voetbalprobleem te zijn. Een groeiend aantal sportbonden en sportverenigingen heeft aandacht voor sportiviteit en respect.

Topsportbeleid
Uit een internationale vergelijking blijkt dat het Nederlandse topsportbeleid in 2011/2012 goed scoort ten opzichte van andere landen op terreinen zoals sportparticipatie en de organisatie van de topsport. In de Rapportage sport 2014 wordt aangegeven dat Nederland gemiddeld scoort op gebieden zoals internationale competities, wetenschappelijk onderzoek en trainingsfaciliteiten. NOC*NSF heeft eind 2012 de focus verlegd richting een beperkt aantal sporttakken. Financiële krapte en de toegenomen internationale concurrentie dwingen tot prioritering maar het is de vraag of een andere focus tot meer succes gaat leiden.

Impact sportevenementen
De economische impact van sportevenementen is volgens de Rapportage sport 2014 vooral regionaal zichtbaar. De omvang ervan hangt samen met de schaal, duur en type sport(en). Bij de lokale bevolking bestaat een groot draagvlak en veel waardering voor het organiseren van evenementen hoewel dit wisselt naar type evenement en de regio. Van de Nederlanders bezoekt 23% maandelijks of vaker een sportwedstrijd of -evenement.

Overheidsbijdrage
De overheid gaf in 2012 ruim 1,2 miljard euro uit aan sport. Dit bedrag is stabiel sinds 2010. Het merendeel werd door gemeenten aan de exploitatie van sportaccommodaties besteed. Deze overheidsbijdrage blijft belangrijk voor exploitanten van zwembaden en voor sportverenigingen. Subsidies en andere donaties vormen bij hen respectievelijk 36% en 9% van hun totale baten. Zonder de overheidsbijdrage zouden zij hun begroting niet rond kunnen krijgen.

Clustering
Sinds 2000 is het aantal sportaccommodaties afgenomen. In 2012 waren er minder zwembaden (-8%) en openluchtsportaccommodaties (-7%), onder andere vanwege clustering. Deze clustering heeft daarentegen niet geleid tot minder wedstrijdvelden en -banen in de openlucht (+5%). Het aantal overdekte sportaccommodaties (+2%) is licht gestegen.

Steeds meer overdekte sportaccommodaties zijn volgens de Rapportage sport 2014 multifunctioneel. In het afgelopen decennium ligt de exploitatie van zwembaden en open lucht sportaccommodaties steeds vaker bij stichtingen of bedrijven. Bij overdekte sportaccommodaties is deze trend niet te zien en blijft doorgaans de gemeente de beheerder.

Sportvrijwilligers
In 2012 was 11% van de bevolking maandelijks of vaker actief als sportvrijwilliger. Voor verenigingen zijn zij van groot belang. Bij 82% van de sportclubs zijn vrijwilligers actief die volgens de Rapportage sport 2014 gezamenlijk 56.000 onbetaalde voltijdsbanen vervullen.


Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.